Trochę minęło czasu od mojego ostatniego wpisu. Powodem tego jest coraz więcej pracy w kancelarii. Na szczęście wczoraj zrobiłem to co najważniejsze i dzisiaj mogę poświęć czas na bloga. Zatem kontynuujemy cykl wpisów dotyczących form prawnych prowadzenia siłowni lub salonu odnowy biologicznej. W dalszej części opowiem Tobie o tym jak założyć własną siłownię lub klub fitness w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (w skrócie sp. z o.o.).

Sp. z o.o. jest to jedna z najczęstszych form prawnych prowadzenia biznesu. Zaletą spółki jest to, że wspólnicy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za zobowiązania spółki. Nie oznacza to, że nikt nie odpowiada za działalność spółki. W pewnych sytuacjach taką odpowiedzialność ponoszą członkowie zarządu (np. kiedy nie złożyli w odpowiednim terminie wniosku o ogłoszenie upadłości).

W przeciwieństwie do spółek, o których pisałem w wcześniejszych postach, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością posiada osobowość prawną. Oznacza to, że spółka, a nie wspólnicy, nabywa prawa (np. zakup sprzętu treningowego, nabycie własności lokalu pod salon SPA) i zaciąga zobowiązania (np. poprzez umowę pożyczki, kredytu).

Jeżeli chcesz zostać wspólnikiem spółki z o.o. musisz objąć udziały, które łącznie stanowią tzw. kapitał zakładowy. Kapitał zakładowy spółki z o.o. wynosi minimum 5000 zł. Możesz go pokryć poprzez wniesienie do spółki wkładu pieniężnego lub niepieniężnego np. poprzez sprzęt treningowy, wyposażenie salonu odnowy biologicznej.

W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością obowiązkowe jest powołanie zarządu. Zarząd prowadzi sprawy spółki i reprezentuje spółkę z o.o. Zarząd składa się z jednego lub większej liczby członków. Jednakże najważniejsze decyzje w spółce z o.o. podejmują sami wspólnicy w formie uchwały. Muszą spotkać się co najmniej raz w roku na zgromadzeniu wspólników. W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością obowiązuje pełna księgowość co oznacza wyższe koszty.

Jeżeli chcecie prowadzić wymarzoną siłownię lub salon SPA w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w pierwszej kolejności musicie zawrzeć umowę spółki. W tym celu musicie udać się do notariusza. W przypadku umowy spółki z o.o. wymagana jest bowiem forma aktu notarialnego. W umowie spółki z o.o.  powinny się znaleźć następujące elementy:

 1. Firma i siedziba spółki ( np. FitGym spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu);
 2. Przedmiot działalności (np. PKD 93.19.Z. Pozostała działalność związana ze sportem, 93. 11.Z. Działalność obiektów sportowych);
 3. Wysokość kapitału zakładowego;
 4. Określenie czy wspólnik może mieć więcej, niż jeden udział;
 5. Liczba i wartość nominalna udziałów objętych przez wspólników;
 6. Czas trwania spółki, jeżeli nie jest nieoznaczony;

To absolutne minimum bez którego nie zarejestrujesz spółki. Dodatkowo w umowie możesz uregulować inne kwestie np. związane zbyciem udziałów czy ich umorzeniem. Następny krok to rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Opłata od wniosku wynosi 600 zł. W chwili obecnej może również zarejestrować spółkę z o.o. przez Internet.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zalecana jest dla większych graczy na rynku fitness lub SPA. Małym podmiotom polecam jednoosobową działalność gospodarczą.

****

Podobał ci się ten wpis? Udostępnij go innym. Jeżeli natomiast chcesz uzyskać pomoc prawną w założeniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością napisz do mnie: k.wasilewski@adwokatwasilewski.pl lub zadzwoń: 503 070 837.

Dzisiejszy wpis będzie najkrótszym z dotychczasowych. Przyczyny tego są proste. Po pierwsze wiosenna pogoda za oknem, która zniechęca do czytania długich tekstów:) Po drugie spółka komandytowa – akcyjna, o której chcę Tobie opowiedzieć, jest bardzo rzadko spotykaną formą prawną w branży fitness. Chciałbym tylko abyś wiedział, że siłownię lub salon SPA może założyć również jako S.K.A.

Spółka komandytowa – akcyjna (w skrócie S.K.A.) polega na prowadzeniu firmy w ten sposób, że wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a co najmniej jeden wspólnik jest akcjonariuszem i jego odpowiedzialność jest wyłączona.

Do założenia spółki potrzebne jest:

 1. podpisanie statutu spółki w formie aktu notarialnego,
 2. wniesienie kapitału,
 3. dokonanie wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Głównymi wadami otworzenia siłowni lub klubu fitness w formie spółki komandytowo – akcyjnej jest wymóg posiadania kapitał zakładowego w wysokości  50 000 zł oraz wysokie koszty prowadzenia księgowości.

Ten rodzaj spółki odradzam w przypadku małych dopiero co powstających siłowni czy gabinetów odnowy biologicznej. Warto pomyśleć o spółce komandytowo – akcyjnej w momencie planowanego znacznego rozwoju firmy.

*****

W wpisie dotyczącym form prawnych prowadzenia klubu fitness lub siłowni wskazałem, że jedną z dopuszczalnych takich form jest spółka komandytowa. W dalszej części chciałbym opowiedzieć Tobie nieco więcej na temat tego rodzaju biznesu.

Spółka ta zalecana jest dla bardziej doświadczonych graczy na rynku. Dlaczego? Dlatego, że pozwala ona na prowadzenie działalności w szerokim zakresie i dowolnym rozmiarze. Spółka ta może zostać założona przez minimum dwóch wspólników, z których jeden jest bez kapitału, ale za to posiada świetny pomysł jak rozwinąć biznes oraz drugi, który ma wolne środki i szuka dodatkowego źródła dochodu. Zmienia się zatem zakres ich odpowiedzialności za ewentualne zobowiązania firmy. Jeden wspólnik (komplementariusz) odpowiada za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem, a drugi (komandytariusz) odpowiada jedynie do umówionej kwoty (suma komandytowa), którą określa się w umowie spółki.

Jeżeli już zdecydujesz się otworzyć swój wymarzony klub fitness lub salon SPA w formie spółki komandytowej chciałbym Cię uświadomić o plusach i minusach tego rodzaju biznesu:

Plusy:

 • spółka komandytowa posiada osobowość prawną,
 • pozwala na szybkie powiększenie aktywów spółki,
 • świetna forma pozyskiwania kapitału do przedsięwzięć, bez konieczności dzielenia się „władzą” w firmie (pozostaje ona w rękach komplementariusza, który wobec wierzycieli ponosi odpowiedzialność bez ograniczenia),
 • kwota sumy komandytowej pozostaje w gestii ustaleń pomiędzy wspólnikami,
 • możliwość korzystania z prostych zryczałtowanych form opodatkowania,
 • możliwość rejestracji przez Internet.

Minusy:

 • pełna odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki,
 • konieczność zawarcia umowy spółki w formie aktu notarialnego i uzyskania wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego wiąże się z poniesieniem dodatkowych kosztów,
 • wymóg prowadzenia pełnej księgowości co powoduje wzrost kosztów.

*****

Podobał ci się ten wpis? Udostępnij go innym. Jeżeli natomiast chcesz uzyskać pomoc prawną w założeniu spółki komandytowej napisz do mnie: k.wasilewski@adwokatwasilewski.pl lub zadzwoń: 503 070 837.

W jednym z poprzednich wpisów wskazałem Tobie, że siłownię, klub fitness albo gabinet odnowy biologicznej można założyć i prowadzić w formie spółki jawnej. W dalszej części opowiem Ci czym jest spółka jawna oraz jakie są jej wady i zalety.

Spółka jawna różni się od opisywanej wcześniej przeze mnie spółki cywilnej przede wszystkim tym, że to nie wspólnicy, a sama spółka jest przedsiębiorcą. Znaczy to tyle, że spółka może we własnym imieniu zakupić  nieruchomości, zaciągać zobowiązania (np. kredyty lub pożyczki), a także pozywać i być pozywaną. Kolejną zaletą jest to, że do jej założenia i prowadzenia nie jest konieczne posiadanie minimalnego majątku. Wspólnikiem spółki jawnej mogą być jednocześnie osoby fizyczne jak i inne spółki np. spółka z ograniczoną odpowiedzialności. W nazwie siłowni, klubu fitness czy gabinetu SPA, które chcesz prowadzić w formie spółki jawnej, musi znaleźć się nazwisko albo firma (nazwa) co najmniej jednego wspólnika oraz dodatkowe oznaczenie „spółka jawna” np. Jan Kowalski Fit&Gym spółka jawna.

Spółkę jawną zakłada się poprzez podpisanie umowy spółki w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Minimum jakie musi zawierać umowa spółki jawnej to: firmę i siedzibę spółki, określenie wkładów wnoszonych przez każdego wspólnika i ich wartość, przedmiot działalności spółki oraz czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony. Elementem kończącym proces założenia spółki oraz wymaganym do jej powstania jest jej rejestracja w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Koszt takiej rejestracji wynosi 600 zł. Warto wspomnieć, że obecnie spółkę jawną można również założyć przez Internet.

Kolejną zaletą spółki jawnej jest to, że wkłady wspólników mogą być zarówno pieniężne, jak i niepieniężne np. jeden wspólnik może wnieść jako wkład sprzęt do ćwiczeń, a drugi lokal będący siedzibą nowo powstałego klubu fitness czy gabinetu SPA. W spółce jawnej nie wymaga się powoływania rady nadzorczej i zarządu. W odróżnieniu od spółki cywilnej, wierzyciel spółki jawnej musi w pierwszej kolejności prowadzić egzekucję z majątku spółki (najpierw żądać zapłaty z majątku), a dopiero gdy ta okaże się bezskuteczna, spłata długu może nastąpić z majątku osobistego wspólnika (tzw. subsydiarna odpowiedzialność wspólnika). W przypadku tego rodzaju spółki można korzystać z tzw. uproszonej księgowości.

Spółka jawna posiada również swoje wady. Jedną z nich jest dłuższy, droższy i bardziej rozbudowany proces rejestracji. Kolejną wadą jest obowiązek sporządzania co roku sprawozdania finansowego i składania go do KRS-u, co wiąże się z dodatkowymi opłatami. Nie jest również łatwo wspólnikowi wyjść ze spółki z uwagi na ograniczoną – co do zasady – możliwość zbywania udziałów. Nowa osoba która wstępuje do spółki musi liczyć się z tym ,że  odpowiada całym swoim majątkiem solidarnie ze spółką i z pozostałymi wspólnikami za zaległości podatkowe spółki i wspólników, wynikające z działalności spółki (odpowiada za zobowiązania powstałe także przed dniem jej przystąpienia do spółki).

Ze względu na niewielkie korzyści jest to stosunkowo rzadko spotykany rodzaj działalności gospodarczej.

 

*****

Podobał ci się ten wpis? Udostępnij go innym.

Jeżeli chcesz uzyskać pomoc prawną w założeniu spółki jawnej napisz do mnie: k.wasilewski@adwokatwasilewski.pl lub zadzwoń: 503 070 837.

Podczas treningu wielokrotnie zdarzy mi się prosić o pomoc inne osoby ćwiczące lub trenera personalnego o asekurację podczas wykonywanego ćwiczenia. Mam wtedy gwarancję, że dane ćwiczenie wykonam prawidłowo oraz nie stanie mi się krzywda. Podobnie jest z prowadzeniem własnego biznesu.

Po to najczęściej szukamy wspólnika, aby był dla nas wsparciem w wychodzeniu z kolejnych dołków lub uzupełnieniem i odciążeniem w codziennej pracy. Gdy już znajdziemy wymarzonego wspólnika pojawia się kolejny dylemat. Jak sformalizować Naszą przyszłą współpracę? Czy zawrzeć stosowną umowę a może założyć spółkę? Wtedy pojawia się kolejny problem. Jaki typ spółki będzie najlepszy? Obecnie jedną z najpowszechniejszych form prowadzenia działalności gospodarczej jest spółka cywilna.

Jak już pisałem w poprzednim poście nie ma żadnych przeszkód, aby siłownię, klub fitness czy gabinet odnowy biologicznej założyć i prowadzić w formie spółki cywilnej. Spółka cywilna to nic innego jak zawarta umowa przez dwie lub więcej osób, zarówno fizyczne podlegające obowiązkowi wpisu do CEiDG, jak i osoby prawne, które wyrażają chęć współpracy w celu uzyskania wspólnego celu gospodarczego. W naszym przypadku tym celem będzie właśnie prowadzenie własnej siłowni czy klubu fitness.

Co powinna zawierać umowa spółki cywilnej? W umowie należy wskazać następujące postanowienia:

 1. Nazwę i siedzibę spółki,
 2. Wkłady wspólników,
 3. Przedmiot i obszar działalności gospodarczej spółki,
 4. Określenie zakresu uprawnienia do prowadzenia spraw spółki oraz jej reprezentowania przez wspólników,
 5. Określenie udziału w zyskach i stratach spółki,
 6. Wskazanie okresu na jaki zawarto umowę,
 7. Postanowienia dotyczące zmiany, wypowiedzenia i rozwiązania umowy spółki,
 8. Inne prawa i obowiązki wspólników,

Gdy już podpiszecie umowę spółki, kolejnym krokiem jest odprowadzenie podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokość 0,5% wartości wkładów, jakie wnieśliście do spółki. Następnie musicie dokonać zgłoszenia spółki do GUS w celu uzyskania numeru REGON oraz do urzędu skarbowego, aby spółce został nadany numer NIP. Jeżeli już zamierzasz prowadzić siłownię lub klub fitness w formie spółki cywilnej musisz wiedzieć, że jak każde ćwiczenie na siłowni także spółka cywilna posiada swoje wady i zalety:

Zalety:

 • Niskie koszty rejestracji spółki,
 • Brak wymogu minimalnego kapitału założycielskiego,
 • Odpowiedzialność za zobowiązania przez wszystkich wspólników,
 • Możliwość wniesienia do spółki wkładu w rozmaitej formie,
 • Proste zasady zakładania i prowadzenia działalności w tej formie,
 • Prosty sposób likwidacji,
 • Duża swoboda kształtowania treści umowy spółki i jej organizacji,
 • Niskie koszty księgowości

Wady:

 • Brak podmiotowości prawnej, co powoduje, że wspólnicy nie mogą zawierać umów ze spółką,
 • Problem z rozstrzyganiem wewnętrznych konfliktów, gdyż nie ma szczegółowych rozwiązań prawnych w tym zakresie,
 • Odpowiedzialność solidarna bez ograniczeń, całym majątkiem osobistym za zobowiązania zaciągnięte w ramach spółki,
 • Brak regulacji prawnych pozwalających na wykluczenie jednego ze wspólników ze spółki, gdy np. działa na jej szkodę.

*****

Podobał ci się ten wpis? Udostępnij go innym.

Jeżeli chcesz uzyskać pomoc prawną w założeniu spółki cywilnej napisz do mnie: k.wasilewski@adwokatwasilewski.pl lub zadzwoń: 503 070 837.