Jak założyć salon SPA?

Kamil Wasilewski29 kwietnia 2017Komentarze (0)

Artykuł ten poświęcony jest typowo branży spa & wellness oraz health & beauty. W wpisie tym dowiesz się jak założyć salon SPA. Każdy może otworzyć gabinet odnowy biologicznej. Nie musisz posiadać jakichkolwiek zezwoleń, licencji czy koncesji.  W pierwszej kolejności, tak jak w przypadku klubu fitness, musisz wybrać odpowiednią formę prawną dla Twojego salonu SPA. Jeżeli masz z tym problem odsyłam Ciebie do moich poprzednich wpisów na blogu.

Kolejny krokiem jest znalezienie odpowiedniego lokalu dla Twojego salonu SPA. Jeżeli nie posiadasz takiego lokalu na własność, pozostaje Tobie zawarcie umowy najmu. W wpisie dotyczącym tego jak założyć klub fitness, dowiesz się co powinna zawierać taka umowa najmu, aby jak najlepiej zabezpieczyć  Twoje interesy jako najemcy.

Gdy już wiesz gdzie będzie mieścił się Twój gabinet odnowy biologicznej, sprawdź czy nie będzie potrzebna zmiana sposobu użytkowania tego lokalu. Salon SPA musi spełniać odpowiednie wymagania budowlane. Gabinet odnowy biologicznej musi mieścić się w odrębnym budynku lub lokalu albo stanowić wyodrębnioną część budynku lub lokalu.  Wejście do salonu SPA może być wspólne dla wszystkich jego użytkowników, ale nie może przebiegać przez pomieszczenia, w których nie są świadczone odnowy biologicznej.

W salonie SPA musisz wydzielić następujące pomieszczenia:

 • miejsca, w którym będą prowadzone zabiegi odnowy biologicznej,
 • szatnia,
 • poczekalnia dla osób korzystających z salonu SPA,
 • pomieszczenie sanitarno -higieniczne dla osób klientów i pracowników salonu,
 • miejsce na pojemniki na odpady,
 • miejsce do przechowywania sprzętu do utrzymania czystości.

Obecnie nie obowiązują przepisy prawne, które regulowałby w sposób szczegółowy wymagania sanitarne, które musi spełniać salon SPA. Z dniem 1 stycznia 2012 roku przestało obowiązywać Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań sanitarnych, jakim powinny odpowiadać zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, tatuażu i odnowy biologicznej określające standardy sanitarne dla firm usługowych z tej grupy. Do chwili obecnej nie ukazał się akt prawny zmieniający ww. rozporządzenie. Co to oznacza dla właściciela salonu odnowy biologicznej? Najogólniej rzecz mówiąc musi on utrzymywać salon SPA w należytym stanie higieniczno-sanitarnym w celu zapobiegania zakażeniom i chorobom zakaźnym, w szczególności prowadzić prawidłową gospodarkę odpadami i ściekami czy zwalczać gryzonie, insekty i szkodniki.

W pomieszczeniach salonów SPA i gabinetów odnowy biologicznej musi być dokonywana sterylizacja narzędzi wielokrotnego użycia.  Jednocześnie pracownicy SPA podlegają obowiązkowym badaniom sanitarno-epidemiologicznym. Zakres i rodzaj wymaganych badań określa lekarz medycyny pracy.

*****

Podobał ci się ten wpis? Udostępnij go innym. Jeżeli natomiast chcesz uzyskać pomoc prawną w założeniu salonu SPA napisz do mnie: k.wasilewski@adwokatwasilewski.pl lub zadzwoń: 503 070 837.

Jak założyć klub fitness

Kamil Wasilewski13 kwietnia 2017Komentarze (0)

W artykule tym wyjaśnię Tobie jak założyć klub fitness. Do otworzenia wymarzonej siłowni nie musisz posiadać jakichkolwiek zezwoleń, licencji czy koncesji. Każdy może założyć i prowadzić  klub fitness. Kolejnym krokiem jest wybór odpowiedniej formy prawnej Twojej przyszłej firmy. Na ten temat szczegółowe informacje znajdziesz w moich poprzednich wpisach na blogu.

Następny etap to wybór lokalu, w którym będą ćwiczyć Twoi przyszli klienci. Jeżeli nie posiadasz takiego lokalu na własność, pozostaje Tobie jego najem. W przypadku umowy najmu najlepszym rozwiązaniem jest sporządzenie jej w formie pisemnej. W umowie tej powinny znaleźć się zapisy, które będą zabezpieczały twój interes jako najemcy. W umowie należy dokładnie wskazać czas trwania najmu (czas określony czy nieokreślony), datę wydania lokalu oraz ewentualne kary umowne za opóźnienie w jego wydaniu. Warto również zastrzec, iż wysokość czynszu pozostanie niezmieniona przez cały okres najmu a przepisy umożliwiające wynajmującemu podwyższenie czynszu lub zmianę sposobu jego obliczania, nie będą miały zastosowania. W umowie powinny również znaleźć się zapisy, które regulować będą kwestię rozliczeń związanych z nakładami, jakie poczyniłeś na lokal w celu jego przystosowania do prowadzenia klubu fitness.

Gdy już znalazłeś odpowiedni lokal, sprawdź czy nie będzie potrzebna zmiana sposobu jego użytkowania. Dodatkowo lokal ten musi spełniać określone wymogi budowlane. Klub fitness powinien być zlokalizowany w odrębnym budynku lub lokalu albo stanowić wyodrębnioną część budynku lub lokalu.  Wejście do siłowni może być wspólne dla wszystkich jego użytkowników, ale nie może przebiegać przez pomieszczenia, w których nie są świadczone usługi fitness.

Szukając  lokalu na Twój wymarzony klub fitness musisz pamiętać o obowiązku wydzielenia w nim następujących pomieszczeń:

 • miejsca, w którym będą prowadzone treningi i inne zajęcia fitness,
 • szatni,
 • poczekalni dla osób korzystających z klubu fitness,
 • pomieszczenia sanitarnohigienicznego dla osób trenujących i pracowników klubu,
 • miejsca na pojemniki na odpady,
 • miejsca do przechowywania sprzętu do utrzymania czystości.

Na Tobie jako właścicielu klubu fitness spoczywa obowiązek odpowiedniego rozmieszczenia przyrządów do ćwiczeń i sprzętu w taki sposób, aby zapewnić komfort i bezpieczeństwo trenujących osób.

Klub fitness lub siłownia musi spełniać również odpowiednie warunki sanitarne. W takim klubie obowiązkowo musi znaleźć się szatnia. W szatni poza pomieszczeniem do przechowywania odzieży powinno być także pomieszczenie sanitarne z bezpośrednim dostępem z pomieszczenia, z szafkami i  odzieżą. Pomieszczenie do przechowywania odzieży musi być dostosowane do maksymalnej ilości osób (nie może być mniejsza niż 0,5 m2/os) z jednoczesnym wyposażeniem w szafki lub wieszaki na odzież dla każdego ćwiczącego. W każdym pomieszczeniu sanitarnym musi być 1 natrysk dla 10 osób, 1 umywalka dla 10 osób oraz 1 ustęp. W przypadku braku odrębnych szatni dla kobiet i mężczyzn, w szatni powinna być wydzielona przebieralnia.

W przypadku pomieszczeń, w których odbywają się treningi i zajęcia fitness, musisz pamiętać o obowiązku zamontowania w nich klimatyzacji lub wentylacji mechanicznej. Jeżeli w Twoim klubie fitness jest możliwość skorzystania z solarium, usług masażysty czy łaźni parowych, koniecznym jest montaż w tych pomieszczeniach wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej, podciśnieniowej. Każda z osób korzystająca z tych przyjemności powinna używać ochraniaczy na stopy. Dodatkowo w pomieszczeniach masażu należy zamontować umywalkę, dozownik na mydło w płynie oraz miejsce na ręczniki. Wysokość pomieszczenia solarium nie może być niższa niż 2 m. Pomieszczenie to należy wyposażyć w ręczniki jednorazowe, środki dezynfekcyjne oraz szafkę lub wieszak na odzież klientów. Łóżka lub kabiny muszą posiadać nawiewy oraz informację o dezynfekcji po każdorazowym użyciu.

Nie zapomnij również o wydzieleniu w klubie fitness pokoju socjalnego dla personelu, z szafkami lub wieszakami na odzież oraz rzeczy osobiste. Dbając o zdrowie i komfort osób trenujących należałoby wprowadzić w klubie fitness całkowity zakaz palenia tytoniu z wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych.

Jeżeli Twój klub fitness spełnia już powyższe wymogi prawne nie pozostaje Ci nic innego, jak tylko ulokować w nim właściwy sprzęt do ćwiczeń, zatrudnić wykwalifikowany personel, zainstalować odpowiedni sprzęt muzyczny i możesz ruszać z własnym biznesem. Pamiętaj również o odpowiednim marketingu i promocji swojego klubu fitness.

*****

Podobał ci się ten wpis? Udostępnij go innym. Jeżeli natomiast chcesz uzyskać pomoc prawną w założeniu klubu fitness napisz do mnie: k.wasilewski@adwokatwasilewski.pl lub zadzwoń: 503 070 837.

 

 

W tym artykule dowiesz się jak prowadzić klub fitness lub Salon SPA w jednej z najbardziej zaawansowanych form prawnych działalności gospodarczej. Taką właśnie jest spółka akcyjna. Wspólnicy spółki akcyjnej nazywani są akcjonariuszami. Posiadają oni akcje, które emituje spółka.  Akcjonariusze nie odpowiadają za zobowiązania spółki.

Spółka akcyjna powstaje z chwilą podpisania przez jej założycieli aktu założycielskiego obejmującego statut spółki, zgodę na zawiązanie spółki i brzmienie statutu oraz objęcie przez założycieli akcji. W przypadku spółki akcyjnej należy wnieść wkład o wartości co najmniej 100.000 zł. Następnie są one zamieniane na akcje. W spółce akcyjnej należy obowiązkowo ustanowić jej organy tj. zarząd oraz radę nadzorczą.

Kolejny krok stanowi rejestracja spółki akcyjnej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Opłata od wniosku o rejestrację wynosi 500 zł za wpis i 100 zł za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Spółkę akcyjną polecam dla większych graczy na rynku fitness. Dzięki niej może działać na większą skalę w wyniku dokapitalizowania firmy poprzez objęcie akcji przez nowe podmioty. Warto wskazać, że w przypadku spółki akcyjnej istnieje podwójne opodatkowanie. Polega ono na tym, że spółka płaci podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) za swój dochód, a następnie akcjonariusze, którym wypłacana jest dywidenda, są zobowiązania do opłacenia podatku od uzyskanego dochodu. Jest to jedna z wad z spółki akcyjnej.

Tym wpisem kończę cykl artykułów poświęconych formom prawnym prowadzenia firmy.  Starałem się Tobie przede wszystkim przybliżyć różnice pomiędzy poszczególnymi rodzajami firm. Chciałbym abyś wiedział, że każdy rodzaj firmy ma swoje wady oraz zalety i nie ma jednej idealnej dla wszystkich formy działalności. Wierzę w to, iż otwierając swoją wymarzoną siłownię, klub fitness czy gabinet odnowy biologicznej dokonasz słusznego wyboru formy prawnej swojej nowej firmy. W razie problemów lub wątpliwości zawsze możesz liczyć na moją pomoc.

****

Podobał ci się ten wpis? Udostępnij go innym. Jeżeli natomiast chcesz uzyskać pomoc prawną w założeniu spółki akcyjnej napisz do mnie: k.wasilewski@adwokatwasilewski.pl lub zadzwoń: 503 070 837.

Trochę minęło czasu od mojego ostatniego wpisu. Powodem tego jest coraz więcej pracy w kancelarii. Na szczęście wczoraj zrobiłem to co najważniejsze i dzisiaj mogę poświęć czas na bloga. Zatem kontynuujemy cykl wpisów dotyczących form prawnych prowadzenia siłowni lub salonu odnowy biologicznej. W dalszej części opowiem Tobie o tym jak założyć własną siłownię lub klub fitness w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (w skrócie sp. z o.o.).

Sp. z o.o. jest to jedna z najczęstszych form prawnych prowadzenia biznesu. Zaletą spółki jest to, że wspólnicy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za zobowiązania spółki. Nie oznacza to, że nikt nie odpowiada za działalność spółki. W pewnych sytuacjach taką odpowiedzialność ponoszą członkowie zarządu (np. kiedy nie złożyli w odpowiednim terminie wniosku o ogłoszenie upadłości).

W przeciwieństwie do spółek, o których pisałem w wcześniejszych postach, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością posiada osobowość prawną. Oznacza to, że spółka, a nie wspólnicy, nabywa prawa (np. zakup sprzętu treningowego, nabycie własności lokalu pod salon SPA) i zaciąga zobowiązania (np. poprzez umowę pożyczki, kredytu).

Jeżeli chcesz zostać wspólnikiem spółki z o.o. musisz objąć udziały, które łącznie stanowią tzw. kapitał zakładowy. Kapitał zakładowy spółki z o.o. wynosi minimum 5000 zł. Możesz go pokryć poprzez wniesienie do spółki wkładu pieniężnego lub niepieniężnego np. poprzez sprzęt treningowy, wyposażenie salonu odnowy biologicznej.

W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością obowiązkowe jest powołanie zarządu. Zarząd prowadzi sprawy spółki i reprezentuje spółkę z o.o. Zarząd składa się z jednego lub większej liczby członków. Jednakże najważniejsze decyzje w spółce z o.o. podejmują sami wspólnicy w formie uchwały. Muszą spotkać się co najmniej raz w roku na zgromadzeniu wspólników. W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością obowiązuje pełna księgowość co oznacza wyższe koszty.

Jeżeli chcecie prowadzić wymarzoną siłownię lub salon SPA w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w pierwszej kolejności musicie zawrzeć umowę spółki. W tym celu musicie udać się do notariusza. W przypadku umowy spółki z o.o. wymagana jest bowiem forma aktu notarialnego. W umowie spółki z o.o.  powinny się znaleźć następujące elementy:

 1. Firma i siedziba spółki ( np. FitGym spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu);
 2. Przedmiot działalności (np. PKD 93.19.Z. Pozostała działalność związana ze sportem, 93. 11.Z. Działalność obiektów sportowych);
 3. Wysokość kapitału zakładowego;
 4. Określenie czy wspólnik może mieć więcej, niż jeden udział;
 5. Liczba i wartość nominalna udziałów objętych przez wspólników;
 6. Czas trwania spółki, jeżeli nie jest nieoznaczony;

To absolutne minimum bez którego nie zarejestrujesz spółki. Dodatkowo w umowie możesz uregulować inne kwestie np. związane zbyciem udziałów czy ich umorzeniem. Następny krok to rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Opłata od wniosku wynosi 600 zł. W chwili obecnej może również zarejestrować spółkę z o.o. przez Internet.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zalecana jest dla większych graczy na rynku fitness lub SPA. Małym podmiotom polecam jednoosobową działalność gospodarczą.

****

Podobał ci się ten wpis? Udostępnij go innym. Jeżeli natomiast chcesz uzyskać pomoc prawną w założeniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością napisz do mnie: k.wasilewski@adwokatwasilewski.pl lub zadzwoń: 503 070 837.

Dzisiejszy wpis będzie najkrótszym z dotychczasowych. Przyczyny tego są proste. Po pierwsze wiosenna pogoda za oknem, która zniechęca do czytania długich tekstów:) Po drugie spółka komandytowa – akcyjna, o której chcę Tobie opowiedzieć, jest bardzo rzadko spotykaną formą prawną w branży fitness. Chciałbym tylko abyś wiedział, że siłownię lub salon SPA może założyć również jako S.K.A.

Spółka komandytowa – akcyjna (w skrócie S.K.A.) polega na prowadzeniu firmy w ten sposób, że wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a co najmniej jeden wspólnik jest akcjonariuszem i jego odpowiedzialność jest wyłączona.

Do założenia spółki potrzebne jest:

 1. podpisanie statutu spółki w formie aktu notarialnego,
 2. wniesienie kapitału,
 3. dokonanie wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Głównymi wadami otworzenia siłowni lub klubu fitness w formie spółki komandytowo – akcyjnej jest wymóg posiadania kapitał zakładowego w wysokości  50 000 zł oraz wysokie koszty prowadzenia księgowości.

Ten rodzaj spółki odradzam w przypadku małych dopiero co powstających siłowni czy gabinetów odnowy biologicznej. Warto pomyśleć o spółce komandytowo – akcyjnej w momencie planowanego znacznego rozwoju firmy.

*****