Spółki kapitałowe

W tym artykule dowiesz się jak prowadzić klub fitness lub Salon SPA w jednej z najbardziej zaawansowanych form prawnych działalności gospodarczej. Taką właśnie jest spółka akcyjna. Wspólnicy spółki akcyjnej nazywani są akcjonariuszami. Posiadają oni akcje, które emituje spółka.  Akcjonariusze nie odpowiadają za zobowiązania spółki. Spółka akcyjna powstaje z chwilą podpisania przez jej założycieli aktu założycielskiego […]