Kamil Wasilewski

adwokat

Codziennie pomagam przedsiębiorcom rozwijającym swój biznes, w tym firmom typu startup we wczesnych fazach rozwoju. Z pasji i zamiłowania jestem sportowcem.
[Więcej >>>]

umowa leasingu sprzętu treningowego

Umowa leasingu sprzętu treningowego – podstawy Leasing jest umownym stosunkiem cywilnoprawnym. W ramach tej umowy jedna ze stron umowy (finansujący, leasingodawca, firma leasingowa) przekazuje drugiej stronie (korzystającemu, leasingobiorcy) prawo do korzystania z określonej rzeczy, nabytej od innego podmiotu, na określony w umowie leasingu okres, w zamian za ustalone ratalne opłaty (raty leasingowe). Rodzaje leasingu W praktyce […]