Kamil Wasilewski

adwokat

Codziennie pomagam przedsiębiorcom rozwijającym swój biznes, w tym firmom typu startup we wczesnych fazach rozwoju. Z pasji i zamiłowania jestem sportowcem.
[Więcej >>>]

Jakie dane osobowe należy udostępnić w recepcji klubu fitness?

Kamil Wasilewski19 lipca 20174 komentarze

Czy zwracałeś kiedykolwiek uwagę na to, że prawie każdego dnia udostępniasz swoje dane osobowe? Czynisz to nawet nie będąc tego świadomym. Każdy z Nas przecież podpisuje różne umowy czy wypełnia rozmaite ankiety lub formularze w Internecie. Potem dziwimy się, że różne firmy dzwonią do nas z ofertą handlową. Wtedy jednym z pytań jest skąd ma Pani/ Pan ten numer telefonu? Takie sytuację jeszcze możemy zaakceptować.

Jednakże warto zwrócić uwagę na to, iż w dobie rozwiniętych technologii nasze dane osobowe mogą zostać łatwo skradzione, a następnie bezprawnie wykorzystane np. poprzez zaciągnięcie pożyczek czy kredytów na Nasze nazwisko. W razie ich niespłacenia w pierwszej kolejności komornik zapuka do Twoich drzwi a nie osoby, która podszyła się pod Ciebie. I wtedy pojawia się problem i nieprzyjemne konsekwencje. Zatem widzisz jak ważna jest ochrona Twoich  danych osobowych, w szczególności poprzez zwracanie uwagi na to komu i jakie rodzaj danych osobowych udostępniasz.

Co to są dane osobowe?

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych danymi osobowymi są wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Do danych osobowych na pewno zaliczymy imię i nazwisko, adres, numer PESEL, numer NIP, ale również obraz, dźwięk, odciski palców, informacja o kodzie genetycznym, oraz inne które pozwalają na dokonanie na ich podstawie identyfikacji osoby fizycznej. Także powszechnie udostępniany przez nas adres e-mail może stanowić dane osobowe, jeżeli w jego nazwie jest użyte Nasze imię i nazwisko.  Nawet numer IP można zaliczyć do danych osobowych.

Jakie dane osobowe należy udostępnić w recepcji klubu fitness?

Zgodnie z treścią art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy o ochronie danych osobowych klub fitness może żądać od Ciebie tylko takie dane osobowe, które są konieczne do realizacji umowy jaką z nim podpisujesz. Baza danych klubów fitness jest zatem ograniczona. Z przepisu tego nie wynika wprost jakie informacji o Tobie może gromadzić baza danych klubów fitness. Mając jednakże na uwadze treść umowy jaką zawieramy z klubem fitness należy przyjąć, że zobowiązani jesteśmy do podania tzw. zwykłych danych osobowych. Na pewno zatem muisz udostępnić  recepcjonistce klubu fitness  swoje imię i nazwisko oraz adres zamieszkania. Dodatkowo możesz udostępnić swoją datę urodzenia, numer PESEL oraz adres e-mail.

Recepcja siłowni nie może natomiast od Ciebie żądać podania mu tzw. wrażliwych danych osobowych.  Dane „wrażliwe” to np. dane rasowe lub etniczne, poglądy polityczne,  przekonania religijne lub filozoficzne,  stan zdrowia, przynależność partyjna, związkowa lub wyznaniowa czy nałogi. Niedopuszczalne jest, na przykładzie jednej z sieci siłowni, zmuszanie klientów do pozostawienia odcisków palców w celach identyfikacji przy bramkach wejściowych do klubu. Zakazane jest również, jak czynił to jeden z klubów fitness, pozyskiwanie od potencjalnych klientów klubu fitness informacji o stanie cywilnym oraz informacji na temat posiadania dzieci.

Warto również wskazać, że pracownicy klubu fitness nie mają prawa domagać się od klientów zastawu w postaci dowodu osobistego lub innego dokumentu w zamian za wypożyczenie sprzętu lub udostępnienie kluczyków lub kłódek do szatni.

*****

Podobał ci się ten wpis? Udostępnij go innym. Jeżeli natomiast chcesz uzyskać pomoc prawną napisz do mnie na  k.wasilewski@adwokatwasilewski.pl lub zadzwoń: 503 070 837.

 

 

{ 4 comments… read them below or add one }

Paweł Styczeń 1, 2018 o 10:28

To nie do końca tak… Artykuł w pewnym zakresie jest błędny. Klub Fitness ma prawo żądać przedstawienia oświadczenia o stanie zdrowia – co jest daną wrażliwą, gdyż dane te są niezbędne do realizacji celów – czyli normalne funkcjonowanie klubu. Dlaczego? Prosta sprawa, jeśli trener personalny nie będzie miał pewnych informacji może zalecić ćwiczenia w wyniku których klient ucierpi na zdrowiu.

Odpowiedz

Kamil Wasilewski Styczeń 21, 2018 o 00:51

Dziękuję za komentarz. Oczywiście zgadzam się Panem. W tym przypadku dane o stanie zdrowia podlegają udostępnieniu. Jednakże często zdarza się, że zakres informacji o stanie zdrowia jest zbyt szeroki i nie ma znaczenia dla realizacji celów klubu fitness. Dlatego trzeba uważać o jakie dane osobowe pyta się klienta aby nie przekroczyć zbyt zakresu na ten temat. Pozdrawiam, Kamil Wasilewski

Odpowiedz

Rafał Kwiecień 11, 2018 o 20:49

Dzień dobry,
Czy jeżeli klienci klubu podają tylko i wyłącznie imię i nazwisko na recepcji, to klub również podlega przepisom RODO?

Pozdrawiam,
Rafał

Odpowiedz

Kamil Wasilewski Kwiecień 12, 2018 o 08:11

Panie Rafale,
dziękuję za zadane pytanie. RODO dotyczy tych wszystkich podmiotów które przetwarzają dane osobowe. Przetwarzaniem danych jest także ich zbieranie zatem klub w tym przypadku również podlega przepisom RODO.

Pozdrawiam,
Kamil Wasilewski

Odpowiedz

Leave a Comment

Previous post:

Next post: