16.05.2017

Jak zostać trenerem personalnym?

W prawie każdej siłowni lub klubie fitness można spotkać osoby, które określa się mianem trenera personalnego lub instruktora fitness. Podobnie jest również na mojej siłowni:) Podczas jednego z treningów zastanawiałem się czy kandydat na trenera personalnego musi spełniać jakieś wymagania prawne. W wpisie tym dowiesz się zatem jak zostać trenerem personalnym?

Pierwszym aktem prawnym, który określał wymagania na kandydata na trenera personalnego, była ustawa z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej. Zgodnie z przepisami ustawy zorganizowane zajęcia w zakresie wychowania fizycznego, sportu i rekreacji ruchowej (treningi personalne) mogły prowadzić tylko osoby posiadające kwalifikacje zawodowe nauczyciela wychowania fizycznego, trenera, instruktora lub uprawnienia w tym zakresie określone odrębnymi przepisami?

Kwalifikacje, stopnie i tytuły zawodowe w dziedzinie kultury fizycznej oraz zasady i tryb ich uzyskiwania regulowało Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie kwalifikacji, stopni i tytułów zawodowych w dziedzinie kultury fizycznej oraz szczegółowych zasad i trybu ich uzyskiwania. W myśl przepisów tego rozporządzenia instruktorem rekreacji ruchowej (również trenerem personalnym) mogła być osoba, która ukończyła studia wyższe na kierunku wychowanie fizyczne lub turystyka i rekreacja ze specjalnością instruktorską, w wymiarze co najmniej 80 godzin w danej dyscyplinie rekreacji ruchowej, albo posiadała co najmniej średnie wykształcenie oraz ukończyła specjalistyczny kurs instruktorów w danej dyscyplinie rekreacji ruchowej i zdała egzamin końcowy.

W październiku 2010 roku weszła w życie ustawa o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 roku. Zastąpiła ona obowiązującą ustawę o kulturze fizycznej. Z nowej ustawy o sporcie usunięto pojęcie „rekreacji ruchowej, które uwzględniała wcześniejsza ustawa o kulturze fizycznej. Wszelkie zatem aspekty rekreacji ruchowej (w tym fitness oraz treningów personalnych) przestały podlegać regulacjom ustawowym.

Oznacza to zatem, iż jeżeli chcesz zostać trenerem personalnym lub instruktorem fitness nie musisz spełniać żadnych wymagań prawnych. Trener personalny nie musi się również  legitymować  jakimkolwiek kursem lub innymi wymaganiami związanymi z uprawianiem tego zawodu. Wykonywanie zawodu trenera personalnego lub instruktora fitness nie wymaga posiadania także polisy ubezpieczeniowej OC.

****

Podobał ci się ten wpis? Udostępnij go innym. Jeżeli natomiast chcesz uzyskać pomoc prawną napisz do mnie: k.wasilewski@adwokatwasilewski.pl lub zadzwoń: 503 070 837.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *