Dobre nowiny:)

Kamil Wasilewski21 czerwca 2017Komentarze (0)

Drogi Czytelniku!

Miło jest mi poinformować, że artykuły, które masz przyjemność czytać na blogu, znajdziesz również w czasopismach body LIFE oraz Trainer. Oba czasopisma dedykowane są dla właścicieli i zarządzających klubami fitness i siłowniami. Czasopismami tymi powinni również zainteresować się trenerzy personalni.

Miłego dnia:)

 

Czerwiec to jeden z moich ulubionych miesięcy. Mam wówczas wiele okazji do świętowania jak Dzień Dziecka czy moje Urodziny. W tym roku również mam kolejny powód do celebrowania…to półrocze tego bloga!!!  Tak spodobało mi się blogowanie, że zacząłem również prowadzić kolejnego bloga poświęconego miłośnikom dronów…w wolnej chwili zapraszam się na latam-dronem.pl.

Czas zatem podsumować pierwsze sześć miesięcy istnienia Prawa dla Fitnessu. Najpopularniejszym wpisem jaki cieszył się Waszym zainteresowaniem był ten o prowadzeniu siłowni lub klubu fitness w formie jednoosobowej działalności gospodarczej. Wcale mnie to nie dziwi, bowiem jest to jedna z najczęściej wybieranych form prawnych w branży fitness.  Kolejnym wpisem, który chętnie czytaliście to ten, w którym omawiałem formy prawne prowadzenia klubu fitness lub siłowni.

Na trzecim miejscu uplasował się artykuł dotyczący prowadzenia gabinetu odnowy biologicznej lub klubu fitness w formie spółki cywilnej.  Poza podium znalazł się wpis o tym jak założyć klub fitness.

Mimo półrocza widzę, że blog zyskał sobie grono stałych czytelników. Tych niezdecydowanych zachęcam do częstszego jego odwiedzenia. W mojej głowie jest jeszcze wiele kwestii, o których mam zamiar napisać w następnych postach.

Jeśli jednak chcesz, abym omówił jakiś ważny z Twojego punktu widzenia problem to napisz o nim w komentarzu do tego wpisu lub bezpośrednio do mnie.

Marzy Ci się własny klub fitness lub salon SPA? Nie masz pomysłu jak prowadzić taki biznes? Nie chcesz jednocześnie na początku działalności ponosić zbyt dużego ryzyka finansowego? Nie wiem czy wiesz, ale doskonałym sposobem na otworzenie upragnionego klubu fitness lub salonu SPA może być franczyza. W artykule tym wyjaśnię Tobie co to jest franczyza oraz jakie są jej wady i zalety.

Trudno znaleźć jedną definicję franczyzy. Najogólniej można powiedzieć, że franczyza to model współpracy dwóch niezależnych firm. Współpraca ta polega na tym, że jedna z firm udostępnia drugiej sprawdzoną koncepcję i plan działania oraz prawo do korzystania z marki, nazwy i logo firmy. Druga z firm natomiast zobowiązana jest do zapłaty odpowiedniego wynagrodzenia.

Rozpoczęcie takiej współpracy następuję z reguły poprzez podpisanie odpowiedniej umowy franczyzy (franchisingu). Nie ma doskonałego wzorca takiej umowy. Jednakże w umowie franczyzy warto zawrzeć postanowienia dotyczące m.in.:

 1. praw i obowiązków franczyzodawcy i franczyzobiorcy,
 2. czasu trwania umowy,
 3. wynagrodzenia franczyzodawcy,
 4. zabezpieczenia logo i oznaczeń sieci,
 5. obowiązku zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa,
 6. zakazu działalności konkurencyjnej,
 7.  szkolenia,
 8. obszaru działalności franczyzobiorcy,
 9. okoliczności rozwiązania umowy.

Franczyza jak każdy sposób prowadzenia działalności gospodarczej posiada również swoje wady i zalety.

Zalety franczyzy:

 • brak konieczności posiadania dużego kapitału na rozpoczęcie działalności,
 • prowadzenie biznesu pod znaną marką i logo
 • profesjonalne szkolenia,
 • wsparcie przy ustaleniu pakietu usług i wyborze lokalizacji,
 • udział w kampaniach reklamowych sieci
 • korzystniejsze warunki współpracy z dostawcami i kontrahentami.

Wady franczyzy:

 • obowiązek ponoszenie kosztów opłaty wstępnej za udzielenie licencji i pozostałych opłat,
 • ograniczona niezależność w prowadzeniu biznesu,
 • odpowiedzialność za błędne decyzje i sytuacje kryzysowe marki,
 • trudności ze zmianą franczyzodawcy lub sprzedażą firmy innemu właścicielowi.

*****

Podobał ci się ten wpis? Udostępnij go innym. Jeżeli natomiast chcesz uzyskać pomoc prawną w założeniu klubu fitness lub salonu SPA w formie franczyzy napisz do mnie na  k.wasilewski@adwokatwasilewski.pl lub zadzwoń: 503 070 837.

W prawie każdej siłowni lub klubie fitness można spotkać osoby, które określa się mianem trenera personalnego lub instruktora fitness. Podobnie jest również na mojej siłowni:) Podczas jednego z treningów zastanawiałem się czy kandydat na trenera personalnego musi spełniać jakieś wymagania prawne. W wpisie tym dowiesz się zatem jak zostać trenerem personalnym?

Pierwszym aktem prawnym, który określał wymagania na kandydata na trenera personalnego, była ustawa z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej. Zgodnie z przepisami ustawy zorganizowane zajęcia w zakresie wychowania fizycznego, sportu i rekreacji ruchowej (treningi personalne) mogły prowadzić tylko osoby posiadające kwalifikacje zawodowe nauczyciela wychowania fizycznego, trenera, instruktora lub uprawnienia w tym zakresie określone odrębnymi przepisami?

Kwalifikacje, stopnie i tytuły zawodowe w dziedzinie kultury fizycznej oraz zasady i tryb ich uzyskiwania regulowało Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie kwalifikacji, stopni i tytułów zawodowych w dziedzinie kultury fizycznej oraz szczegółowych zasad i trybu ich uzyskiwania. W myśl przepisów tego rozporządzenia instruktorem rekreacji ruchowej (również trenerem personalnym) mogła być osoba, która ukończyła studia wyższe na kierunku wychowanie fizyczne lub turystyka i rekreacja ze specjalnością instruktorską, w wymiarze co najmniej 80 godzin w danej dyscyplinie rekreacji ruchowej, albo posiadała co najmniej średnie wykształcenie oraz ukończyła specjalistyczny kurs instruktorów w danej dyscyplinie rekreacji ruchowej i zdała egzamin końcowy.

W październiku 2010 roku weszła w życie ustawa o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 roku. Zastąpiła ona obowiązującą ustawę o kulturze fizycznej. Z nowej ustawy o sporcie usunięto pojęcie „rekreacji ruchowej, które uwzględniała wcześniejsza ustawa o kulturze fizycznej. Wszelkie zatem aspekty rekreacji ruchowej (w tym fitness oraz treningów personalnych) przestały podlegać regulacjom ustawowym.

Oznacza to zatem, iż jeżeli chcesz zostać trenerem personalnym lub instruktorem fitness nie musisz spełniać żadnych wymagań prawnych. Trener personalny nie musi się również  legitymować  jakimkolwiek kursem lub innymi wymaganiami związanymi z uprawianiem tego zawodu. Wykonywanie zawodu trenera personalnego lub instruktora fitness nie wymaga posiadania także polisy ubezpieczeniowej OC.

****

Podobał ci się ten wpis? Udostępnij go innym. Jeżeli natomiast chcesz uzyskać pomoc prawną napisz do mnie: k.wasilewski@adwokatwasilewski.pl lub zadzwoń: 503 070 837.

 

Jak założyć salon SPA?

Kamil Wasilewski29 kwietnia 2017Komentarze (0)

Artykuł ten poświęcony jest typowo branży spa & wellness oraz health & beauty. W wpisie tym dowiesz się jak założyć salon SPA. Każdy może otworzyć gabinet odnowy biologicznej. Nie musisz posiadać jakichkolwiek zezwoleń, licencji czy koncesji.  W pierwszej kolejności, tak jak w przypadku klubu fitness, musisz wybrać odpowiednią formę prawną dla Twojego salonu SPA. Jeżeli masz z tym problem odsyłam Ciebie do moich poprzednich wpisów na blogu.

Kolejny krokiem jest znalezienie odpowiedniego lokalu dla Twojego salonu SPA. Jeżeli nie posiadasz takiego lokalu na własność, pozostaje Tobie zawarcie umowy najmu. W wpisie dotyczącym tego jak założyć klub fitness, dowiesz się co powinna zawierać taka umowa najmu, aby jak najlepiej zabezpieczyć  Twoje interesy jako najemcy.

Gdy już wiesz gdzie będzie mieścił się Twój gabinet odnowy biologicznej, sprawdź czy nie będzie potrzebna zmiana sposobu użytkowania tego lokalu. Salon SPA musi spełniać odpowiednie wymagania budowlane. Gabinet odnowy biologicznej musi mieścić się w odrębnym budynku lub lokalu albo stanowić wyodrębnioną część budynku lub lokalu.  Wejście do salonu SPA może być wspólne dla wszystkich jego użytkowników, ale nie może przebiegać przez pomieszczenia, w których nie są świadczone odnowy biologicznej.

W salonie SPA musisz wydzielić następujące pomieszczenia:

 • miejsca, w którym będą prowadzone zabiegi odnowy biologicznej,
 • szatnia,
 • poczekalnia dla osób korzystających z salonu SPA,
 • pomieszczenie sanitarno -higieniczne dla osób klientów i pracowników salonu,
 • miejsce na pojemniki na odpady,
 • miejsce do przechowywania sprzętu do utrzymania czystości.

Obecnie nie obowiązują przepisy prawne, które regulowałby w sposób szczegółowy wymagania sanitarne, które musi spełniać salon SPA. Z dniem 1 stycznia 2012 roku przestało obowiązywać Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań sanitarnych, jakim powinny odpowiadać zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, tatuażu i odnowy biologicznej określające standardy sanitarne dla firm usługowych z tej grupy. Do chwili obecnej nie ukazał się akt prawny zmieniający ww. rozporządzenie. Co to oznacza dla właściciela salonu odnowy biologicznej? Najogólniej rzecz mówiąc musi on utrzymywać salon SPA w należytym stanie higieniczno-sanitarnym w celu zapobiegania zakażeniom i chorobom zakaźnym, w szczególności prowadzić prawidłową gospodarkę odpadami i ściekami czy zwalczać gryzonie, insekty i szkodniki.

W pomieszczeniach salonów SPA i gabinetów odnowy biologicznej musi być dokonywana sterylizacja narzędzi wielokrotnego użycia.  Jednocześnie pracownicy SPA podlegają obowiązkowym badaniom sanitarno-epidemiologicznym. Zakres i rodzaj wymaganych badań określa lekarz medycyny pracy.

*****

Podobał ci się ten wpis? Udostępnij go innym. Jeżeli natomiast chcesz uzyskać pomoc prawną w założeniu salonu SPA napisz do mnie: k.wasilewski@adwokatwasilewski.pl lub zadzwoń: 503 070 837.