Kamil Wasilewski

adwokat

Codziennie pomagam przedsiębiorcom rozwijającym swój biznes, w tym firmom typu startup we wczesnych fazach rozwoju. Z pasji i zamiłowania jestem sportowcem.
[Więcej >>>]

Kongres FIT-EXPO 2018

Kamil Wasilewski01 lutego 2018Komentarze (0)

Miło jest mi zakomunikować o tym, że zostałem zaproszony do grona Prelegentów podczas Kongresu FIT-EXPO 2018 organizowanego w Poznaniu w dniach 25-26 maja 2018 r. Jest to jedna z największych imprez w tej części Europy organizowana dla branży fitness. Stanowi niezawodne miejsce nawiązywania kontaktów biznesowych oraz budowania wizerunku w branży fitness. To także miejsce zdobywania i wymiany wiedzy, prezentacji nowych trendów, miejsce, gdzie toczą się dyskusje o kondycji branży.

Będę miał przyjemność wygłosić wykład pt.: „Wybrane problemy prawne w branży fitness ”

Więcej informacji na temat Kongresu znajdziesz tutaj.

Nowy rok za nami a wraz z nim noworoczne postanowienia. Zapewne wielu z Was obiecało sobie, że w 2018 r. poprawi wygląd swojej sylwetki. Obietnica złożona zatem kolejny krok to zapisanie się do klubu fitness. W ostatnim czasie na popularności zyskuje korzystanie z usług trenera personalnego. W związku z tym Ty również ulegasz temu trendowi i zaczynasz współpracować z trenerem. Mija pół roku intensywnych treningów a Ty wciąż nie widzisz efektów swoich ćwiczeń? Wymarzony strój nadal nie pasuje? Ty nie masz sobie nic do zarzucenia i uważasz, że winę za to ponosi Twój trener? Czy w związku z tym możesz go pozwać do sądu za brak efektów?

Więc na ten temat przeczytasz na blogfit.pl

Za nami okres świąteczny, co oznacza, że wielu z Nas pod choinką jako prezent znalazło kartę podarunkową 🙂 Większość z tych kart z pewnością dotyczy zakupów w sklepach. Jednakże coraz popularniejsze stają się również karty podarunkowe do wykorzystania w klubie fitness.

Co to jest karta podarunkowa?

Z reguły karta podarunkowa swoim kształtem przypomina kartę kredytową co może oznaczać, że jest to rodzaj jakiegoś instrumentu płatniczego. Analizując przepisy prawa kartę podarunkową można traktować jako kartę przedpłaconą stanowiącą rodzaj karty płatniczej której definicję znajdziemy w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych. Karta podarunkowa umożliwia Nam zatem dokonywanie płatności z wykorzystaniem środków pieniężnych dostępnych na przypisanym do karty rachunku płatniczym.

O karcie podarunkowej okiem prawnika…

Znając już definicję i zastosowanie karty podarunkowej nasuwa się następujące pytanie: Czy klub fitness może mieć jakieś problemy prawne w związku z udostępnieniem swoim klientom możliwości korzystania z kart podarunkowych? Przyznam szczerze, że w mojej praktyce zawodowej żaden klub fitness nie zgłaszał mi jeszcze takich problemów. Oznaczać to może, że albo takie problemy nie występują albo kluby fitness same wypracowały sobie metody ich rozwiązania lub nie wiedzą jak postępować w takich sytuacjach. Jeżeli w grę wchodzi trzecia opcja to poniżej mała odpowiedź ode mnie:)

Wydaje mi się , że jednym z najczęstszych problemów prawnych związanych z kartą podarunkową jaki może spotkać kluby fitness to kwestia zwrotu środków za niewykorzystane lub reklamowane zajęcia. Nie jest przecież wykluczone, że klient będzie Nam reklamował zajęcia, za które zapłacił przy pomocy karty podarunkowej a które się nie odbyły na skutek jego rezygnacji lub z winy klubu albo z których przebiegu nie jest zadowolony. Przeważnie składając reklamację klient żąda zwrotu gotówki tak jak to robi, kiedy reklamuje zakupiony towar w sklepie. Klub taką reklamację uznaje jako uzasadnioną. I co dalej?

Czy klub fitness musi zwrócić gotówkę do ręki? Czy też może dokonać zwrotu środków na kartę podarunkową lub zaproponować klientowi skorzystanie z innych zajęć?

Przepisy prawa w tym zakresie są jednoznaczne. Za niewykorzystane zajęcia lub nienależycie poprowadzone za które klient zapłacił używając karty podarunkowej klub fitness nie ma obowiązku zwrotu gotówki do ręki lub na konto bankowe. Klub fitness nie może również zmuszać klienta do skorzystania z innych zajęć. Klub fitness musi natomiast zwrócić środki z powrotem na kartę podarunkową.

Krótko mówiąc – klient płaci za zajęcia kartą podarunkową to w przypadku reklamacji należy zwrócić środki również na kartę podarunkową.

Jeżeli natomiast znacie inne problemy związane z używaniem kart podarunkowych przez klientów klubu fitness to napiszcie do mnie na e-maila   lub w komentarzu do artykułu! Chętnie zapoznam się z każdym problemem i w razie potrzeby pomogę:)

 

Szybki i pyszny przepis na gastronomię

Kamil Wasilewski13 listopada 2017Komentarze (0)

Dzisiejszy wpis nie będzie związany z tematyką bloga. Jak wiadomo do osiągnięcia wymarzonych efektów na siłowni potrzeba nie tylko skutecznego treningu ale i co najważniejsze odpowiedniej diety.

Z tematem odżywiania od razu kojarzy mi się blog Przepis na gastronomię prowadzony przez moją koleżankę mec. Martę Kosecką. Pani Mecenas w sposób jasny i zrozumiały wyjaśnia wszelkie problemy prawne, z którymi muszą zmierzyć się osoby związane są z branżą gastronomiczną – małe lokale gastronomiczne, food trucki oraz duże restauracje.

Na blogu przydatne informacje znajdą zarówno osoby, których celem jest stworzenie dobrze prosperującego lokalu gastronomicznego, jak i takie, które już prowadzą swój własny biznes.

Zachęcam zatem do śledzenia i komentowania wpisów na blogu! Miłej lektury:)

Klauzule niedozwolone w umowie z klientem klubu fitness

Większość klubów fitness wymaga od swoich klientów podpisania z nimi umowy. Niestety jednocześnie kluby fitness nie dają swoim klientom możliwości negocjowania warunków proponowanej umowy. Ich rola sprowadza się do podpisania umowy członkowskiej bądź jej odrzucenia w całości. Powoduje to w konsekwencji niebezpieczeństwo, że klub fitness w umowie narzuci klientowi postanowienia, które nie będą dla niego korzystne.

Co to są klauzule niedozwolone?

Definicję klauzul niedozwolonych lub inaczej zwanych również abuzywnymi znajdziemy w kodeksie cywilnym a konkretnie w art. 385 1§ 1. Zgodnie z jego treścią „Postanowienia umowy zawieranej z konsumentem nieuzgodnione indywidualnie nie wiążą go, jeżeli kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy (niedozwolone postanowienia umowne).” Uznanie zatem postanowienia umowy jaką klient zawiera z klubem fitness za niedozwolone jest możliwe wyłącznie w razie łącznego spełnienia dwóch przesłanek: kształtowania praw i obowiązków klienta w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami oraz rażącego naruszenia jego interesów.

Oceny zgodności takiego postanowienia umowy z dobrymi obyczajami dokonuje się według stanu z chwili zawarcia umowy, biorąc pod uwagę jej treść, okoliczności zawarcia oraz uwzględniając umowy pozostające w związku z umową obejmującą postanowienie będące przedmiotem oceny. Natomiast naruszenie interesów konsumentów może dotyczyć interesów o różnym charakterze. Zwykle będą to interesy o charakterze ekonomicznym. Jednakże w grę mogą także wchodzić takie okoliczności, jak fakt, że w wyniku konkretnego postanowienia konsument traci czas, zdrowie, dochodzi do dezorganizacji jego zajęć albo do ingerencji w sferę prywatności lub naruszenia godności osobistej.

Przykłady klauzul niedozwolonych stosowane przez kluby fitness

Jako przykład takich niedozwolonych klauzul można wskazać postanowienie w umowie mówiące tym, że klub fitness ma prawo do zmiany miejsca prowadzenia zajęć lub zmiany cennika i regulaminu bez uzyskania zgody klienta. W umowie klub fitness nie może również wpisać, że nie ponosi odpowiedzialności za urazy i kontuzje powstałe podczas treningu. Niezgodne z prawem będzie również postanowienie umowy dające klubowi fitness prawo do niezwracania pieniędzy klientowi za niezrealizowane zajęcia treningowe.

Jedna z sieci fitness w swojej umowie wpisała, że klient nie miał możliwości wystąpienia z klubu, chyba że udowodniłby przedsiębiorcy rażące naruszenie umowy, o którym  miał powiadomić listem poleconym, poczekać 21 dni na reakcję i zapłacić karę umowną. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznał takie postanowienie oczywiście za niedozwolone i nakazał jego zmianę. Zgodnie z prawem przedsiębiorca odpowiada za powierzone mu przez konsumenta rzeczy. W związku z tym w umowie nie może być napisane, że klub fitness nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy należące do klienta a pozostawione w szatni lub wyznaczonych miejscach. W umowie nie mogą również znaleźć się postanowienia utrudniające klientowi prawo odstąpienia od umowy lub składania reklamacji np. poprzez nakaz uiszczenia za nie opłaty.

Konsekwencje prawne stosowania przez kluby fitness klauzul niedozwolonych

Jeżeli w umowie z klientem znajdzie się postanowienie uznane za niedozwolone (abuzywne) to konsekwencją tego jest to, nie wiąże ono klienta (tak jakby go w ogóle nie było w umowie). Nie oznacza to automatycznie nieważności całej umowy. Strony są związane umową w pozostałym zakresie. Obowiązkiem klubu fitness jest natychmiastowe usunięcie z umowy takie postanowienia.  W przeciwnym wypadku np. na skutek skargi klienta może zostać wszczęte przeciwko klubowi fitness przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów postępowanie w przedmiocie uznania postanowienia wzorca umowy za niedozwolone i zakazania jego wykorzystywania.

Skutkiem takiego postępowania jest wydanie przez Prezesa UOKiK decyzji, w której klub fitness może zostać zobowiązany do poinformowania konsumentów o uznaniu za niedozwolone postanowienia umowy lub złożenia jednokrotnego lub wielokrotnego oświadczenia o treści i w formie określonej w decyzji. Prezes Urzędu może nakazać publikację decyzji w całości lub w części, z zaznaczeniem, czy decyzja ta jest prawomocna, w określonej w niej formie, na koszt przedsiębiorcy. W przypadku niezastosowania się przez klub fitness do powyższej decyzji, Prezes UOKiK może uchylić decyzję i nałożyć karę pieniężną w wysokości nie większej niż 10% obrotu osiągniętego w roku obrotowym poprzedzającym rok nałożenia kary.

Przed sporządzeniem wzorca umowy, którą klub fitness będzie zawierał ze swoim klientem, warto skonsultować go z prawnikiem. Większość klubów fitness lub siłowni popełnia ten sam błąd i kopiuje wzorce od innych klubów bez sprawdzenia ich postanowień pod kątem zgodności z przepisami prawa.  W ten sposób można łatwo narazić się nawet na wysokie kary pieniężne ze strony UOKiK-u.

****

Więcej na ten temat będziesz mógł się również dowiedzieć podczas Kongresu body LIFE, który odbędzie się w dniach 18-19 listopada 2017 r. w Warszawie.  Jest to jedne z największych merytorycznych wydarzeń dla branży fitness. Jako jeden z prelegentów będę miał przyjemność poprowadzić wykład na powyższy temat. Już teraz  zapraszam Ciebie serdecznie do wzięcia udziału w tym wydarzeniu.