13.09.2018

Prowadzenie działalności zarobkowej przez trenera personalnego 2018

Jak może rozliczać się trener personalny?

Jakiś czas temu na łamach mojego bloga wspomniałem, że trenerzy personalni zazwyczaj rozliczają się z klubami, w których pracują, na podstawie umowy zlecenia albo (zdecydowanie rzadziej) umowy o pracę. Z punktu widzenia instruktorów jest to sytuacja korzystna, bowiem wszelkie składki na ubezpieczenia społeczne ponosi pracodawca/zleceniodawca. Niemniej jednak, coraz popularniejszą formą prawną wśród trenerów personalnych staje się jednoosobowa działalność gospodarcza. Na początku spróbuję wskazać podstawowe plusy i minusy prowadzenia własnej działalności, aby przedstawić przyczyny przechodzenia „na swoje”.

Korzyści prowadzenia działalności gospodarczej przez trenera personalnego

Własna działalność gospodarcza pozwala trenerowi personalnemu na większą niezależność. Staje się on freelancerem i może bez przeszkód pracować dla różnych klubów np. w inne dni tygodnia. Dodatkowo, oprócz prowadzenia zajęć lub treningów indywidualnych w klubie, trener personalny prowadzący własną działalność gospodarczą może przygotowywać i rozpisywać indywidualne treningi oraz diety, a następnie je sprzedawać na własny rachunek. W końcu, może on również rozszerzać swoją działalność o inne zajęcia poboczne i legalnie z nich zarabiać.

Kolejną ważną kwestią jest możliwość wrzucenia niektórych opłat w koszty uzyskania przychodu. O tym, jakie wydatki mogą być przedmiotem odliczenia podatkowego pisałem już w tym artykule.

Trener personalny, który prowadzi działalność gospodarczą jest dużo bardziej wiarygodny, zarówno dla klientów indywidualnych, jak i klubów fitness. Ponadto siłownie chętniej podejmują współpracę z trenerami personalnymi prowadzącymi własną działalność, ponieważ jest to dla nich korzystniejsze finansowo i oszczędza czas.

Minusy prowadzenia działalności gospodarczej przez trenera personalnego

Jednym z głównych problemów w tej materii jest konieczność samodzielnego rozliczania się i dbania o sprawy finansowe oraz księgowe. Większość trenerów personalnych decyduje się jednak na usługi biur rachunkowych, które załatwią wszystkie formalności i doradzą w kwestiach podatkowych.

działalność trener personalny

Następnym ważnym aspektem, na który należy zwrócić uwagę, jest fakt, że za jakiekolwiek pomyłki, urazy u podopiecznych wywołane błędnymi instrukcjami, czy nieprawidłowe doradztwo w zakresie ćwiczeń i diety, całkowita odpowiedzialność spada na trenera personalnego. Odpowiada on wtedy całym swoim majątkiem za każde swoje działanie. Wprawdzie działając jako instruktor w ramach umowy zlecenia / umowy o pracę również ponosi on odpowiedzialność, to w pierwszej kolejności osoba poszkodowana zazwyczaj zwróci się do klubu fitness.

Dodatkową trudnością w przypadku prowadzenia własnej działalności gospodarczej jest promocja własnych usług. Trener personalny pracujący na siłowni najczęściej nie musi dbać o nowe zlecenia. Ma on stałą pensję i otrzymuje wynagrodzenie bez względu na to, czy na siłowni jest 30 osób, czy nikt. Będąc natomiast freelancerem, musi on aktywnie zabiegać o nowych klientów oraz kluby fitness, chcące z nim współpracować.

Klasyczna działalność gospodarcza dla trenerów personalnych

Znając już specyfikę, a także plusy i minusy prowadzenia własnej działalności gospodarczej, łatwiej można zrozumieć powody, dla których trenerzy personalni działają na własny rachunek. Wszelkie istotne kwestie dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej przez trenerów personalnych były przedmiotem już wielu opracowań, dlatego w tym wpisie chcę skupić się na nowej formie prowadzenia działalności, która jest dostępna od niedawna.

Nowe formy prowadzenia działalności gospodarczej od 2018 (tzw. działalność nierejestrowana)

30 kwietnia 2018 roku weszła w życie ustawa Prawo przedsiębiorców (Dz.U. 2018 poz. 646), zwana także Konstytucją biznesu. Wprowadziła ona całkowicie nową konstrukcję prawną tzw. działalność nierejestrowaną (zwaną również działalnością nierejestrową, lub nieewidencjonowaną). W art. 5 cytowanej ustawy czytamy:  Nie stanowi działalności gospodarczej działalność wykonywana przez osobę fizyczną, której przychód należny z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia (…) i która w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej.

Na chwilę obecną (tj. wrzesień 2018) kwota minimalnego wynagrodzenia to 2100 zł. Zatem, jeżeli „dorabiając” jako trener personalny nasz przychód nie przekroczy 1050 zł na miesiąc, nie musimy otwierać działalności gospodarczej. Jest to innowacyjna forma prawna, która może pomóc w „sprawdzeniu” swojego pomysłu na biznes – w tym przypadku bycia trenerem personalnym. Ogromnym plusem prowadzenia takiej działalności jest fakt, iż nie potrzebujemy do niej nr NIP, REGON, kasy fiskalnej, czy skomplikowanej księgowości. Nie znaczy to jednak, że w ogóle nie podlegamy żadnym wymogom prawnym.

Wprawdzie nie podlegamy żadnym obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym, ale musimy opłacać podatek dochodowy. Przychody z działalności nierejestrowanej są przychodami z tzw. innych źródeł, a co za tym idzie są opodatkowane wg skali podatkowej (18% lub 32%). Nie możemy w tym przypadku wybrać rozliczenia ryczałtowego, ani liniowego. Należy jednak pamiętać, że podatek dochodowy będziemy musieli zapłacić dopiero pod koniec roku, wykazując swoje dochody w zeznaniu rocznym PIT-36 (w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, zaliczki na podatek dochodowy odprowadzamy miesięcznie lub kwartalnie.)

Kolejną kwestią jest podatek VAT. Co do zasady, osoby prowadzące działalność nierejestrowaną, są zwolnione z podatku VAT, bowiem spełniają przesłanki zawarte w art. 113 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2004 Nr 54 poz. 535 ze zm.) (tj. wartość sprzedaży w poprzednim roku nie przekroczyła 200 000 zł). Należy jednak pamiętać, że są pewne rodzaje działalności, które zawsze są obciążone podatkiem VAT, np. chcąc pracować jako doradca w zakresie kulturystyki/sportu.

Wymagania konieczne do prowadzenia działalności nierejestrowanej przez trenera personalnego

Po pierwsze – już wskazana – maksymalna kwota przychodu, tj. 1050 zł miesięcznie. W przypadku przekroczenia tej kwoty automatycznie stajemy się osobami prowadzącymi działalność gospodarczą. Mamy wtedy obowiązek złożenia wniosku o wpis do CEIDG w ciągu 7 dni.

Po drugie, brak prowadzenia działalności gospodarczej przez ostatnie 60 miesięcy. Ale uwaga: w przepisach przejściowych do cytowanej ustawy możemy przeczytać, że taki rodzaj działalności mogą podjąć również osoby, które w okresie 12 miesięcy przed wejściem w życie ustawy (tj. 30.04.2018 r.) nie były wpisane do CEIDG. W rezultacie, ustawa wyłącza możliwość podjęcia działalności nieewidencjowanej tylko osobom, które prowadziły działalność gospodarczą po 30.04.2017 r.

Po trzecie, taki rodzaj działalności można prowadzić jedynie samodzielnie, a nie w formie spółki cywilnej.

Po czwarte, ustawa precyzuje, że przedmiotem działalności nierejestrowej nie mogą być czynności, które wymagają, na podstawie odrębnych przepisów, zezwoleń, licencji albo koncesji. To uregulowanie nie ma jednak wpływu na trenerów personalnych, bowiem jak już wskazywałem na blogu, aby zostać trenerem personalnym nie musimy spełnić żadnych wymagań prawnych.

działalność trener personalny

Obowiązki przy prowadzeniu działalności nierejestrowanej

W świetle kodeksu cywilnego, pracując w ramach działalności nierejestrowanej, jesteś postrzegany jako przedsiębiorca. Musisz zatem respektować prawa konsumenta i wszystkie uprawnienia z tym związane.

Kolejnym obowiązkiem jest konieczność wystawiania rachunków. Powinny one zawierać: numer, datę wystawienia, nazwę sprzedawcy oraz nabywcy, nazwę usługi lub produktu, a także cenę. Art. 109 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług nakłada ponadto obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży za dany dzień.

Działalność nierejestrowana a trener personalny – podsumowanie

Wprowadzenie nowej konstrukcji prawnej – działalności nieewidencjowanej – powinno skutkować większą aktywnością w sferze podejmowania działalności zarobkowej. Uważam, że pierwsze zarobki jako trener personalny można rozliczać na działalności nierejestrowanej, aby zobaczyć jak czujemy się w tym zawodzie. Na dłuższą metę konieczny będzie jednak wpis do CEIDG. Zarobki na poziomie 1050 zł mogą bowiem wystarczyć tylko w sytuacji, gdy bycie instruktorem na siłowni lub w klubie fitness jest tylko zajęciem dorywczym.

*****

Podobał ci się ten wpis? Udostępnij go innym. 🙂

Jeżeli natomiast chcesz uzyskać pomoc prawną, napisz do mnie na k.wasilewski@adwokatwasilewski.pl lub zadzwoń: 503 070 837.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *