26.08.2019

Regulamin klubu fitness – co powinien zawierać?

Wielokrotnie w swoich wpisach na blogu odwoływałem się do regulaminu siłowni. Jego treść ma bowiem istotne znaczenie w wielu kwestiach. Dzisiaj chciałbym przedstawić ogólny zarys tego, co powinien zawierać regulamin klubu fitness i wskazać istotne punkty z perspektywy właściciela klubu fitness, który chce zabezpieczyć swoje interesy i uporządkować organizację siłowni.

Uwagi wstępne

Zanim przejdę do opisu konkretnych postanowień regulaminu, wspomnę jeszcze, że każdy klient klubu fitness powinien mieć możliwość dokładnego zapoznania się w treścią regulaminu. W tym celu regulamin powinien być wydrukowany i stanowić załącznik do umowy o członkostwo. Ponadto w umowie warto dodać regulację, w której klient wyraźnie przyznaje, że zapoznał się w treścią regulaminu siłowni. Wyeliminuje to ewentualne zarzuty klientów twierdzących, że nie znali postanowień regulaminu, więc ich nie obowiązuje.

Wstęp regulaminu

Bardzo często w regulaminie umieszcza się swoisty wstęp, w którym podaje się dokładne dane identyfikacyjne podmiotu, który jest właścicielem klubu (dane spółki, lub jednoosobowej działalności gospodarczej). Ważne jest, aby klienci dokładnie wiedzieli, kto zarządza obiektem sportowym. Te informacje mogą być oczywiście umieszczone również w innej sekcji – wszystko zależy od układu konkretnego regulaminu (nie ma tu żadnej z góry przyjętej formy).

Postanowienia ogólne

W tej części warto zamieścić regulacje, które zabezpieczą interesy właściciela klubu, wprowadzając procedury postępowania w konkretnych sytuacjach. Przykładowo w tym miejscu należy:

 • poinformować o godzinach otwarcia klubu fitness,
 • zaznaczyć, że każdy uczestnik zajęć ma obowiązek przestrzegania regulaminu i instrukcji korzystania z konkretnych urządzeń,
 • nałożyć na klientów obowiązek postępowania zgodnie z wskazówkami i uwagami trenerów oraz personelu klubu (zarówno chodzi o kwestie poprawnego wykonywania ćwiczeń, jak i kwestie bezpieczeństwa),
 • ustalić, co powinien zrobić klient, jeżeli stwierdzi, że jakaś maszyna jest uszkodzona (np. zakaz jej używania i niezwłoczne poinformowanie personelu),
 • wprowadzić zakaz wynoszenia przedmiotów udostępnianych przez klub,
 • wyraźnie wskazać, jakie dokumenty musi okazać klient przed wejściem na salę treningową,
 • poinformować, że klub (z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym) może odwołać zajęcia grupowe,
 • wprowadzić zakaz spożywania alkoholu i innych używek,
 • wprowadzić ogólną zasadę, że klienci powinni zachowywać się w sposób nienaganny, nie używać wulgaryzmów itp. pod rygorem wyproszenia ich z klubu,
 • zakazać wykonywania ćwiczeń lub nakazać konsultacji z trenerem klientom, których stan zdrowia się pogorszył,
 • wskazać, że siłownia nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje, urazy i pogorszenie stanu zdrowia z powodu stosowania nadmiernego obciążenia w trakcie ćwiczeń,
 • poinformować, jak i gdzie należy składać skargi i reklamacje,
 • zastrzec, że personel może odmówić wejścia na teren klubu w przypadku braku karty, karnetu, nietrzeźwości itp.
 • ustalić procedurę zmiany treści regulaminu (np. przez wywieszenie nowej treści w widocznym miejscu).

Kradzież na siłowni

Regulamin klubu fitness - co powinien zawierać

W regulaminach klubów fitness coraz rzadziej (na szczęście) pojawiają się ogólne sformułowania mówiące o tym, że siłownia nie odpowiada za rzeczy pozostawiane w szatni. Jak już wskazywałem TUTAJ, takie postanowienia nie mają mocy prawnej. Są to klauzule niedozwolone. W praktyce jednak sytuacje kradzieży w klubie fitness są bardzo różne. Każda z nich wymaga odrębnego potraktowania w regulaminie.

Warto tu zatem wspomnieć, np. o tym, że:

 • klienci są zobowiązani do umieszczania wszystkich swoich prywatnych rzeczy w szafkach, a szafki muszą zamykać na klucz,
 • rzeczy wartościowe można zostawić w depozycie na recepcji,
 • klub nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione poza szafką, albo w niezamkniętej szafce.

Poszczególne sytuacje kradzieży na siłowni wraz z ich oceną prawną opisywałem TUTAJ – zapraszam do lektury wpisu.

Członkostwo

W tej części regulujemy takie sprawy jak:

 • sposób i możliwości zakupu karnetu lub jednorazowego wejścia na siłownię,
 • cenę usług,
 • koszt związany z utratą karty członkowskiej (karnetu),
 • kwestia higieny (np. konieczność zmiany obuwia, stroju, kładzenia ręcznika na sprzęty),
 • procedura wykluczenia z klubu,
 • korzystanie z klubu przez niepełnoletnie osoby.

Odtwarzanie muzyki

Zmorą właścicieli klubów fitness są kontrole np. z ZAIKSu. W tym temacie przeprowadziłem ostatnio wywiad z Michałem Koselem. Poruszyliśmy tam wszystkie istotne zagadnienia związane z odtwarzaniem muzyki w klubach fitness. Znajdą tam Państwo również informacje o tym, co powinno znaleźć się w regulaminie siłowni, aby zabezpieczyć się przed roszczeniami takich podmiotów jak ZAIKS.

Publikowanie zdjęć

W regulaminie warto poinformować, że klub jest uprawniony do fotografowania obiektu w celach reklamowych i marketingowych, a co za tym idzie również do niezamierzonego utrwalania wizerunku klientów. Należy również wskazać, że akceptacja regulaminu oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie teraz i w przyszłości zdjęć i filmów przedstawiających wizerunek klienta i umieszczanie ich, np. w mediach społecznościowych. Więcej na ten temat można przeczytać w moich innych wpisach: TUTAJ oraz TUTAJ.

Kwestie związane z umową

Część siłowni decyduje się również na umieszczenie w regulaminie konkretnych regulacji dotyczących zawarcia, rozwiązania i wypowiedzenia umowy członkowskiej. Nie jest to konieczne, bowiem postanowienia w tym przedmiocie powinny znaleźć się już w samej umowie. Podobnie sytuacja wygląda z kwestiami dotyczącymi ściągania niezapłaconych należności od klientów. Ostatnio napisałem o tym cały artykuł, dostępny TUTAJ.

Regulamin klubu fitness – podsumowanie

Z pewnością regulamin każdego klubu fitness będzie wyglądał nieco inaczej. Istnieją jednak pewne postanowienia uniwersalne (wskazane powyżej), które po odpowiednim dopasowaniu do konkretnej siłowni zabezpieczają interesy jej właścicieli. Podczas redagowania regulaminu warto pomyśleć o wszystkich sytuacjach, które mogą pojawić się w toku korzystania z siłowni przez jej klientów i stworzyć do nich odpowiednie schematy postępowań.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *