25.06.2019

Siłownia zewnętrzna – wymagania dla inwestorów, kwestie prawne

Od kilku dni mamy w końcu długo wyczekiwane lato. Wiele osób z pewnością na ten czas przeniesie się z siłowni tradycyjnych na siłownie zewnętrzne. Nie ma co się dziwić. Ćwiczenia na świeżym powietrzu to bardzo dobry pomysł. Z tego też względu dziś na blogu chciałem napisać parę słów o tego typu obiektach. Do tematu spróbuję podejść kompleksowo:

  • wskażę, jakie wymagania musi spełnić inwestor, który ma zamiar wybudować takie miejsce,
  • wyjaśnię, kto odpowiada za ewentualne wypadki na siłowniach plenerowych,
  • opiszę wszelkie aspekty prawne związane z ćwiczeniem na zewnątrz.

Od czego zacząć budowę siłowni plenerowej?

W pierwszej kolejności inwestor planujący budowę takiego obiektu musi zapoznać się z kilkoma przepisami ustawy – Prawo budowlane. Urządzenia instalowane na siłowni zewnętrznej stanowią obiekty małej architektury według wspomnianej ustawy. Zgodnie z nią budowa takich obiektów w miejscach publicznych nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę. Konieczne jest jednak dokonanie zgłoszenia w odpowiednim wydziale architektury. Jeżeli w ciągu 30 dni organ nie wniesie sprzeciwu, można rozpocząć budowę.

Prawo budowlane reguluje również kwestię bezpieczeństwa na obiektach tworzonych przez inwestorów. Zgodnie z art. 5, zarówno projekt, jak i budowa siłowni plenerowej musi być zgodna z wymaganiami zawartymi w przepisach prawa i zasadami wiedzy technicznej. Ma to na celu zapewnienie bezpieczeństwa osób korzystających z siłowni w przyszłości. Inwestor odpowiada zatem za to, że wybudowany obiekt spełnia wymogi bezpieczeństwa.

Normy i wymagania techniczne siłowni zewnętrznej

W poprzednim wpisie pisałem trochę o normach DIN i normach Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. Wspomniałem tam o tym, że stosowanie się do ich treści nie jest obowiązkowe, aczkolwiek bardzo zalecane. Dobrze widać to na przykładzie siłowni zewnętrznych, do których również zostały wydane normy – zarówno krajowe, jak i zagraniczne (również unijne). Pomimo, że podporządkowanie się tym normom nie jest przymusem, nie sposób w praktyce znaleźć projektu siłowni outdoor, który nie odnosi się do tych norm wskazując, że jest z nim całkowicie zgodny. O jakich normach tutaj mowa?

Przede wszystkim zastosowanie znajdzie tu norma PN-EN 16630:2015-06, w której znajdziemy regulacje dotyczące wyposażenia siłowni plenerowych zainstalowanych na stałe. W normie wskazane zostały wymagania bezpieczeństwa i metody badań. W tej normie okreśłony został minimalny wiek użytkownika siłowni zewnętrznej (14 lat) oraz wzrost (140 cm). Urządzenia do siłowni plenerowej muszą być konstruowane tak, aby ich używanie było bezpieczne, mając na względzie, że ćwiczenia odbywają się bez żadnego nadzoru. Dobrym przykładem na stosowanie tej zasady jest zakaz nachylenia ławeczek do ćwiczeń mięśni brzucha w taki sposób, aby użytkownik miał głowę skierowaną do dołu.

Warto zwrócić również uwagę na stosunkowo nową normę, tj. PN-EN 1177+AC:2019-04, która odnosi się do badania amortyzacji w przypadku upadku (uderzenia) m.in. na siłowniach plenerowych. Norma ta reguluje zatem kwestię nawierzchni w tego typu obiektach.

Z regulacji europejskich nie można zapomnieć o normie DIN 79000, która jest tak naprawdę podstawą i pierwowzorem polskich norm w tym zakresie.

Siłownia zewnętrzna - wymagania dla inwestorów, kwestie prawne

W kwestii wymogów bezpieczeństwa należy jeszcze wspomnieć o Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. §40 tego aktu prawnego wskazuje, że odległość miejsc rekreacyjnych (czyli np. siłowni plenerowych) od linii rozgraniczających ulicę, od okien pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi oraz od miejsc gromadzenia odpadów powinna wynosić co najmniej 10 m.

Siłownia zewnętrzna – bezpieczeństwo

Zgodnie z ustawą – Prawo budowlane zarządcy lub właściciele siłowni plenerowych mają obowiązek utrzymać i użytkować obiekt zgodnie z zasadami bezpieczeństwa, których w początkowej fazie inwestycji musi trzymać się inwestor. Zarządca lub właściciel odpowiada za bezpieczne użytkowanie siłowni plenerowej.

O tym, kto pełni rolę tego podmiotu można dowiedzieć się z regulaminu konkretnej siłowni. Jest on zazwyczaj dostępny na terenie siłowni w dobrze widocznym miejscu. Miejsce usytuowana tabliczki z regulaminem jest najczęściej uwzględnione już w projekcie architektonicznym, gdyż jest to niezwykle ważna sprawa.

Często w regulaminach możemy znaleźć postanowienie, że osoby korzystające z siłowni ćwiczą na własną odpowiedzialność. Tak naprawdę nie sposób wyobrazić sobie innej sytuacji. Siłownia jest ogólnodostępna i nikt jej nie nadzoruje. Zatem w przypadku jakiejkolwiek kontuzji (z winy ćwiczącego) nie ma mowy o odszkodowaniu. Co innego, gdy kontuzja była efektem wadliwego sprzętu. W tym przypadku zarządca lub właściciel (często nazywany również administratorem) może ponieść odpowiedzialność. W tej sytuacji również jednak trzeba zachować ostrożność. Bardzo często już w samym regulaminie jest napisane, że przed przystąpieniem do ćwiczeń należy obejrzeć sprzęt, sprawdzić jego stan techniczny, zapoznać się z instrukcją ćwiczeń, a następnie dopiero zacząć ćwiczyć. Jeżeli więc maszyna była rozwalona (i można było to zobaczyć gołym okiem), odpowiedzialność zarządcy siłowni może być wyłączona. Wszystkie przypadki należy oceniać indywidualnie.

Siłownia zewnętrzna – podsumowanie

Jak widać, budowa siłowni zewnętrznej wiąże się z wieloma wymaganiami prawnymi. Nie ma się jednak co dziwić. Wykonywanie ćwiczeń bez nadzoru profesjonalnego trenera jest zawsze ryzykowne. Dlatego też, siłownie plenerowe oraz sprzęty na nich muszą zapewniać jak największe bezpieczeństwo. Tak, aby nawet amatorzy bez problemu mogli trochę poćwiczyć.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *