28.09.2018

Ubezpieczenie klubu fitness – jak wybrać?

Ubezpieczenie klubu fitness

Jakiś czas temu na blogu pisałem o ubezpieczeniu OC trenera personalnego. W dzisiejszym wpisie chcę natomiast przybliżyć temat ubezpieczenia siłowni lub klubu fitness. W niniejszym artykule przedstawię najważniejsze kwestie, na które uwagę musi zwrócić właściciel klubu fitness chcąc ubezpieczyć swój biznes.

Od czego powinien ubezpieczyć się klub fitness?

W pierwszej kolejności chciałbym wskazać na sytuacje losowe, które mogą zaistnieć w klubie fitness. Część z nich jest całkowicie zależna od czynnika ludzkiego, inne zaś mogą zdarzyć się bez względu na działania zapobiegawcze. Dlatego właściciele siłowni i klubów fitness powinni szczegółowo przemyśleć ubezpieczenie swojej działalności.

Jedną z najbardziej oczywistych sytuacji, które mogą zdarzyć się na siłowni jest kradzież. Najczęściej wszystkie cenne rzeczy zostawiamy w zamykanych szafkach. Jednak częstą praktyką jest również zostawianie np. butów, czy kurtek w szatni bez żadnej dodatkowego zabezpieczenia. Myślę, że każdy z właścicieli klubu fitness choć raz doświadczył takiego problemu. Mając na uwadze fakt, że bez względu na regulaminy wewnętrzne siłowni, to właściciel ponosi odpowiedzialność za kradzież na terenie klubu, warto odpowiednim ubezpieczeniem pozbyć się stresu związanego z takimi sytuacjami.

Kolejne wydarzenie, które może powodować odpowiedzialność po stronie siłowni jest kontuzja ćwiczących. W tym przypadku jedynym winnym może być osoba korzystająca z klubu fitness. Niemniej jednak, zdarzają się sytuacje, w których uszczerbek na zdrowiu jest efektem niesprawnego sprzętu, lub złych zaleceń trenera. Takie sytuacje również mogą zostać objęte ubezpieczeniem.

Na siłowni (jak i w przypadku innych miejsc) możemy spotkać się również z kradzieżą, czy wandalizmem. Ubezpieczenie może również obejmować zdarzenia tego typu.

Powyższe przypadki są efektem działań ludzkich. Nie można jednak zapomnieć o sytuacjach losowych, takich jak m.in. wyładowania atmosferyczne powodujące awarię lub uszkodzenie sali, zalanie klubu, awarie sprzętu, pożar itp. itd. Na takie niebezpieczeństwa narażona jest każda działalność i nie można o tym zapominać.

Ubezpieczenie klubu fitness – na co zwrócić uwagę?

Rodzajów ubezpieczeń jest naprawdę dużo. Niektóre z firm ubezpieczeniowych proponują specjalne pakiety dedykowane dla siłowni. Jednak krótki opis oferty na stronie to zdecydowanie za mało, aby podjąć decyzję o wyborze ubezpieczyciela. Chcąc wybrać najlepszą ofertę, która będzie zawierać możliwie jak najszerszy zakres, musimy przyłożyć się do lektury tzw. OWU, czyli Ogólnych Warunków Ubezpieczenia. Najczęściej jest to bardzo obszerny dokument, który szczegółowo wylicza sytuacje, za które odpowiada ubezpieczyciel.Ubezpieczenie Klubu Fitness

Analizując OWU, a także samą umowę ubezpieczenia należy zwrócić uwagę na każdy jej zapis. W pierwszej kolejności należy szacunkowo określić sumę ubezpieczenia, czyli wartość majątkową wszystkich składników, które należy ubezpieczyć. Zapis, który wskazuje, że ubezpieczenie obejmuje cały majątek siłowni jest nieprecyzyjny i niewystarczający, aby potem skutecznie dochodzić wypłaty odszkodowania odpowiadającego wartości strat. Należy zatem szczegółowo wymienić budynki, sale, maszyny, sprzęty elektroniczne i wszystkie inne rzeczy znajdujące się na siłowni i określić ich wartość. W tym miejscu nie można również zapominać o mieniu ćwiczących oraz pracowników. Suma poszczególnych składników da nam przybliżoną sumę ubezpieczenia.

Kolejnym ważnym elementem jest zakres ubezpieczenia. Tu mogą wystąpić dwa przypadki. W OWU mogą być enumeratywnie określone ryzyka, które obejmuje ubezpieczenie. Ta opcja jest z pewnością tańsza, ale bardziej problemowa. W przypadku wystąpienia zdarzenia niewymienionego w OWU, nie uzyskamy odszkodowania. Druga sytuacja to ubezpieczenie od wszystkich ryzyk. W tym przypadku ubezpieczyciel jest zobowiązany do wypłaty odszkodowania za każdą szkodę, chyba, że w OWU znajdują się wykluczenia konkretnych ryzyk.

Ubezpieczenie klubu fitness – NNW oraz OC

Nie można zapominać również o ubezpieczeniu NNW oraz OC. Pierwsze z nich, czyli ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków jest najważniejszym ubezpieczeniem, które powinien posiadać każdy klub fitness. To rozwiązanie, w którym ochroną objęte są życie lub zdrowie człowieka. Powstanie prawa do świadczenia uzależnione jest od doznania nieszczęśliwego wypadku powodującego skutki określone w warunkach ubezpieczenia. Jest to nieodłączny element klubów fitness, który może uchronić je przed wieloma niechcianymi sytuacjami. Dodatkowo, trzeba wspomnieć, że brak wykupienia ubezpieczenia NNW przez właściciela siłowni nie zwalnia z odpowiedzialności za wypadki. W takim przypadku zastosowanie znajdzie art. 444 § 1 kodeksu cywilnego, który stanowi: „W razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty (…)”

Kolejnym ważnym ubezpieczeniem jest odpowiedzialność cywilna. Ubezpieczenie OC obejmuje sytuacje, w których osoba korzystająca z siłowni doznała uszczerbku na zdrowiu z winy siłowni. Może to być zarówno wadliwy sprzęt, uszkodzona sala do ćwiczeń czy błędne zalecenia co do ćwiczeń.

Ubezpieczenia klubu fitness – rozszerzenie zakresu

Firmy ubezpieczeniowe prześcigają się w ofertach, również dla klubów fitness. Na rynku można spotkać się z bardzo obszernymi pakietami ubezpieczeń dla siłowni, które m.in. obejmują ubezpieczeniem: nakłady poniesione na adaptację lokalu, maszyny od szkód elektrycznych. Z kolei ubezpieczenie OC może zostać rozszerzone o OC najemcy lokalu (jeżeli wynajmujemy nieruchomość, w której mamy klub fitness), oraz o specjalne OC za szkody w mieniu pozostawionym pod kontrolą klubu.

Dlaczego ubezpieczenie klubu fitness jest tak ważne?

Po pierwsze, na siłowni może wystąpić wiele sytuacji, które skutkują nieszczęśliwym wypadkiem, czy kontuzją. Ponadto, urządzenie klubu fitness wiąże się zazwyczaj z dużymi nakładami finansowymi. Dlatego przypadku awarii, czy siły wyższej (zalania, pożaru itp.) można stracić naprawdę sporo pieniędzy. Dodatkowo w pewnych sytuacjach nie można uchylić się od odpowiedzialności będąc właścicielem klubu fitness. Należy bowiem pamiętać, że zapis w regulaminie siłowni, który stanowi, że nie ponosi ona odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni jest klauzulą niedozwoloną, a więc odpowiedzialność jest zawsze po stronie siłowni. W przypadku kontuzji ćwiczącego, siłownia ponosi odpowiedzialność, tylko jeżeli sprzęt był wadliwy, albo zalecenia trenera zatrudnionego w klubie były nieprawidłowe. Niemniej jednak nie zawsze jest to łatwo udowodnić. Dobre ubezpieczenie może nas zatem uchronić od wielu ryzyk.

Jak dodatkowo się zabezpieczyć?

Ubezpieczenie Klubu Fitness

Aby uniknąć niepożądanych sytuacji, które wiążą się z wypłatą odszkodowania należy zachować pewne podstawowe środki ostrożności. Należy pamiętać, aby sprzęty były na bieżąco serwisowane, a przy każdym z nich wisiała instrukcja. Sala do ćwiczeń powinna być wolna od wad i przystosowana do zajęć grupowych. Pracownicy powinni przestrzegać podstawowe zasady BHP, aby nie doszło do awarii sprzętów, a trenerzy powinni profesjonalnie zajmować się osobami ćwiczącymi.

Ubezpieczenie klubu fitness – podsumowanie

Z pewnością ubezpieczenie klubu fitness to kluczowa sprawa, aby nasza działalność mogła się rozwijać bez większych problemówfinansowych. Oczywiście zazwyczaj realia nie są proste i jasne, a firmy ubezpieczeniowe stosują różne chwyty i klauzule, aby uchylić się od wypłaty odszkodowania. Niemniej jednak solidna lektura OWU powinna zniwelować możliwość wystąpienia w przyszłości sytuacji niejasnych. Zakres ubezpieczenia natomiast jest kwestią indywidualną. właściciel siłowni sam powinien przeprowadzić analizę swojego biznesu i wybrać taki wariant ubezpieczenia siłowni, który zapewni mu optymalną ochronę przy jak najmniejszych kosztach.

***

 

Podobał ci się ten wpis? Udostępnij go innym. 🙂

Jeżeli natomiast chcesz uzyskać pomoc prawną w związku z prowadzonym klubem fitness, napisz do mnie na k.wasilewski@adwokatwasilewski.pl lub zadzwoń: 503 070 837.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *