09.01.2019

Umowa sprzedaży i dostawy sprzętu treningowego – jakie kwestie powinna regulować?

Na codzień zwraca się do mnie sporo przedsiębiorców planujących otwarcie klubu fitness. Większość z nich ma dobry pomysł na biznes, ale gubi się przy czytaniu umów, czy analizowaniu przepisów. Nie dziwię się – trzeba być naprawdę czujnym przy podpisywaniu jakichkolwiek umów. Zwłaszcza, gdy w grę wchodzą duże pieniądze. Ostatnio napisałem na blogu jak powinna wyglądać umowa o catering dietetyczny w klubie oraz umowa leasingu sprzętu treningowego. Dzisiaj chcę omówić kolejną typową umowę dla branży fitness. Mianowicie, chodzi o umowę sprzedaży oraz dostawy sprzętu treningowego. We wpisie przedstawię nie tylko elementy konieczne takiej umowy. Skupię się również na regulacjach, które mogą zabezpieczyć interesy obu stron. Jeżeli zamierzasz kupić sprzęt do siłowni, lub zajmujesz się jego sprzedażą – zapraszam do lektury.

Nagłówek umowy sprzedaży i dostawy sprzętu treningowego

Zacznijmy od spraw podstawowych. W każdej umowie muszą znaleźć się:

  1. dane stron, tj. imię i nazwisko (nazwa firmy), adres, nr NIP/KRS. W naszym przypadku właściciel siłowni to Kupujący, a firma zajmująca się sprzedażą i dostawą to Sprzedający / Dostawca. We wpisie będę używał słowa Sprzedający.
  2. Data oraz miejsce podpisania umowy.

Dodatkowo zazwyczaj na górze widnieje nazwa umowy. Może to być np. UMOWA SPRZEDAŻY / DOSTAWY SPRZĘTU TRENINGOWEGO. Z punktu widzenia prawa nie jest to jednak element obowiązkowy. Można napisać po prostu UMOWA.

Przedmiot umowy sprzedaży i dostawy sprzętu treningowego

Przedmiotem umowy (czyli jej celem) jest sprzedaż i dostawa sprzętu treningowego. W związku z tym, Sprzedający zobowiązuje się do dostawy i przeniesienia własności zamówionych sprzętów. Kupujący natomiast zobowiązany jest do odebrania sprzętu i zapłaty ceny. Formułki wydają się sztuczne i żywcem wyciągnięte z kodeksów, ale są konieczne.

Zasady dostawy i odbioru sprzętu treningowego

Ten punkt jest niezwykle ważny. Możemy tutaj zamieścić kluczowe postanowienia, które chronią nasze interesy. Ale uwaga! Również druga strona będzie chciała wstawić regulacje, które będą działać na jej korzyść. Trzeba tu dojść do porozumienia i być czujnym.

W pierwszej kolejności określamy, że Sprzedający dostarczy sprzęt na własny koszt. Jest to powszechnie przyjęta praktyka. Wskazać należy również termin, w jakim nastąpi dostarczenie sprzętu oraz adres dostawy. Tutaj możemy ustalić, że sprzęt będzie dostarczany partiami, lub jednorazowo. Warto wskazać konkretną datę dzienną oraz przedział czasowy (np. między godziną 10, a 18). Tak by sprzęt nie przyszedł np. w godzinach, gdy klub jest zamknięty.

W umowie należy również wyraźnie wskazać, że każdy odbiór towaru będzie potwierdzany protokołem odbioru. Musi on zawierać listę sprzętów (z nr seryjnymi) i być podpisany przez przedstawiciela Sprzedającego oraz Kupującego. Warto zastrzec, że Kupujący ma np. 3 dni na sprawdzenie całego zamówienia, czy aby na pewno sprzęty są w 100% sprawne. Potem można zażądać spisania kolejnego protokołu potwierdzającego kompletność zamówienia i sprawność dostarczonych maszyn. W przypadku, gdy sprzęt jest uszkodzony należy sporządzić protokół uwag, aby wszystko było jasno i wyraźnie wypunktowane. Oczywiście tutaj też muszą znaleźć się podpisy obu stron.

Sprzedającemu może dodać, że nie odpowiada za opóźnienie w dostawie, jeżeli wynika z siły wyższej (np. bardzo złe warunki pogodowe).

umowa sprzedaży i dostawy sprzętu treningowego

Gwarancja i zabezpieczenia stron

W umowie Sprzedający z reguły udziela również gwarancji na sprzęt. W tym miejscu należy wskazać ile czasu trwa gwarancji i od kiedy liczy się jej bieg. Ponadto, częstą praktyką jest dorzucanie dodatkowych usług. Na przykład, można zastrzec, że jeżeli jakiś sprzęt ulegnie awarii w trakcie trwania gwarancji, Sprzedający dostarczy sprawny sprzęt jako zamiennik w ciągu 8 h od chwili zgłoszenia awarii. Można powiedzieć, że są to usługi „premium”, ale bardzo ważne dla niezakłóconego działania siłowni.

Zasady płatności

W kolejnym punkcie należy ustalić cenę oraz określić zasady jej płatności. Może być ratalnie, lub jednorazowo. Zazwyczaj płatność następuje na podstawie faktury VAT wystawionej np. z chwilą podpisania protokołu potwierdzającego kompletność zamówienia. Termin płatności może być dowolnie ustalony przez strony, zazwyczaj 7 – 30 dni od daty wystawienia FV. Trzeba pamiętać o określeniu czy podane ceny to kwoty netto, czy brutto.

Kary umowne

Dla spokoju obu stron, warto wprowadzić kary umowne. Dla przykładu, Kupujący może zażądać 0,2% wartości umowy brutto za każdy dzień zwłoki w dostawie sprzętu. Natomiast po kilku / kilkunastu dniach może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym.

Sprzedający może żądać zapłaty kary umownej w przypadku opóźnienia w podpisaniu protokołu stwierdzającego kompletność zamówienia.

Kary umowne są zawsze dobrym pomysłem, ponieważ działają motywująco na drugą stronę. Dodatkowo, nie można zapomnieć o umieszczeniu postanowienia, że strony (lub jedna ze stron) może dochodzić odszkodowania przewyższającego kar umownych. Wtedy, w przypadku sporu, można uzyskać dodatkowe odszkodowanie przewyższającego wartość kar umownych. Niestety w momencie podpisywania umowy nigdy nie jesteśmy w stanie przewidzieć co może się stać. Nie wiemy jak zachowa się nasz kontrahent, dlatego warto zabezpieczyć się na każdy możliwy sposób, który zaakceptuje druga strona.

Dane przedstawicieli stron

Dla ułatwienia komunikacji między stronami warto wskazać dane kontaktowe obu stron. Powinny się tu znaleźć dane osób reprezentujących Sprzedającego Kupującego. Warto zamieścić tutaj: imię i nazwisko, numery telefonów, maile itp.

Postanowienia końcowe umowy sprzedaży i dostawy sprzętu treningowego

W postanowieniach wprowadzamy typowe regulacje, takie jak:

  • zmiana umowy może nastąpić tylko w formie pisemnej,
  • umowa została sporządzona w dwóch egzemplarzach,
  • w przypadku sporu można ustalić Sąd właściwy (dla siedziby Kupującego albo Sprzedającego),
  • itp. itd.

Załączniki (lista sprzętów, wzory protokołów itp.

W umowie sprzedaży i dostawy sprzętu treningowego warto zamieścić kilka załączników, aby wszystko było jasne. Może to być lista zamówionego sprzętu, a także wzory:

  • protokołu odbioru,
  • protokołu stwierdzającego kompletność zamówienia,
  • protokołu uwag.

Umowa sprzedaży i dostawy sprzętu treningowego – podsumowanie

Jak widać, z pozoru łatwa i zrozumiała umowa może zawierać sporo nieoczywistych postanowień. Chronią one jednak nasze interesy. Nie można więc o nich zapominać. Współpraca z innymi firmami to często podstawa naszej działalności, dlatego nigdy nie powinniśmy czytać umów pobieżnie. Warto się zastanowić, jakie niechciane zdarzenia może przynieść konkretna umowa i zabezpieczyć się przed ich skutkami.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *