22.01.2019

Zwrot pieniędzy za niewykorzystany karnet na siłowni

Bardzo często kluby fitness sprzedają karnety lub członkostwo od razu na kilka miesięcy proponując niższą cenę. Zazwyczaj również za cały czas trwania karnetu pobierają opłatę z góry. Może się zatem zdarzyć, że w trakcie trwania karnetu będziemy chcieli z niego zrezygnować. Na przykład z powodu kontuzji lub innych zdarzeń losowych. Czy można wtedy żądać zwrotu pieniędzy za niewykorzystany karnet? Czy siłownia musi uwzględnić nasze żądania?

Zwrot pieniędzy za niewykorzystany karnet na siłowni w przepisach prawa

Klient klubu fitness musi pamiętać, że trenując na siłowni obowiązują go nie tylko umowa i regulamin siłowni, ale przede wszystkim powszechne przepisy prawa, m.in. Kodeks Cywilny (dalej: KC). Zwracam na to uwagę na samym początku postu, ponieważ kluby fitness (jak i przedsiębiorcy z innych branż) często stosują niedozwolone klauzule umowne. Warto wiedzieć, czym są takie klauzule, ponieważ możemy je spotkać na każdym kroku. Wracając do głównego tematu, czyli zwrotu pieniędzy za niewykorzystany karnet, trzeba jasno stwierdzić, że siłowniom zależy na tym, aby takich zwrotów nie robić.

W praktyce bardzo często można zatem w umowie lub regulaminie siłowni przeczytać, że „Środki za niewykorzystany karnet przepadają i nie podlegają zwrotowi.” Takie postanowienie jest przykładem klauzuli niedozwolonej, wprost wymienionej w KC. Zgodnie z art. 385(3) pkt 12 KC, za klauzule niedozwolone uważa się takie postanowienia, które odbierają możliwość żądania zwrotu pieniędzy za niewykorzystane świadczenie (w tym przypadku możliwość uczęszczania na siłownie), jeżeli zrezygnuje się z takiego świadczenia (karnetu na siłownię w naszym przykładzie).

Zatem wiemy już, że zgodnie z obowiązującym prawem, siłownia lub klub fitness mają obowiązek zwrócić pieniądze za niewykorzystany karnet. Co zrobić, gdy siłownia odmawia zwrotu pieniędzy?

Co zrobić, gdy siłownia odmawia zwrotu pieniędzy?

Załóżmy, że właściciel siłowni powołuje się na podpisaną z nami umowę, w której jest jasno i wyraźne napisane, że niewykorzystany karnet przepada i nie można żądać zwrotu pieniędzy. Warto wtedy wystosować oficjalne pismo do właściciela siłowni. W piśmie należy przytoczyć treść art. 385(3) pkt 12 KC. Trzeba również wskazać, że powyższe zdanie w umowie jest niedozwoloną klauzulą umowną, a więc traktujemy umowę tak jakby tego zdania w ogóle tam nie było. Działamy wtedy na podstawie ustawy – Kodeks Cywilny. Jeżeli właściciel siłowni dalej obstaje przy swoim, pozostaje nam zwrócić się:

 • do Rzecznika Praw Konsumentów przy Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK),
 • albo bezpośrednio do sądu.

Zarówno sąd, jak i UOKiK orzekną o tym, że postanowienie umowy, zgodnie z którym siłownia nie musi zwracać pieniędzy za niewykorzystany karnet, są niedozwolone i nakaże usunąć je z umowy. Jeżeli siłownia się do tego nie dostosuje, może ponieść duże kary finansowe.

Zwrot za niewykorzystany karnet na siłowni

Przykłady nieoczywistych sytuacji przy zwracaniu za niewykorzystany karnet

Nie wszystko jednak w rzeczywistości jest tak proste jak w opisanych wyżej przepisach. Opiszę teraz kilka przykładowych sytuacji, w których siłownia może upierać się, że nie zwróci pieniędzy za niewykorzystany karnet.

Przykład 1. (wyrzucenie z siłowni)

Krzysztof zawarł umowę na korzystanie z siłowni na rok. Po 3 miesiącach został usunięty przez właściciela klubu z siłowni, ponieważ często się awanturował podczas ćwiczeń, a ostatnim razem zniszczył sprzęt do ćwiczeń. Krzysztof wyszedł z siłowni, ale po kilku dniach zażądał zwrotu pieniędzy za niewykorzystany karnet. Właściciel odmówił zwrotu, mówiąc, że odda pieniądze, jeżeli najpierw Krzysztof zwróci pieniądze za uszkodzony sprzęt do ćwiczeń.

Kto ma rację?

Niestety właściciel siłowni ma obowiązek zwrócić pieniądze Krzysztofowi. W oddzielnym postępowaniu może dochodzić odszkodowania za uszkodzony sprzęt. W przepisach nigdzie nie ma napisane, że można zachować pieniądze do czasu naprawienia szkody (uszkodzonego sprzętu).

Przykład 2. (zły stan siłowni)

Anna wykupiła karnet na 3 miesiące, zapłaciła z góry. Po 1 zajęciach stwierdziła, że nie podoba jej się siłownia i zażądała zwrotu pieniędzy za cały karnet. Stwierdziła, że siłownia jest w złym stanie, więc nie da się na niej ćwiczyć.

Czy właściciel musi zwrócić całość?

Zwrot pieniędzy w takich przypadkach jest zawsze proporcjonalny do niewykorzystanego czasu karnetu. Zatem Anna nie może ubiegać się o zwrot całości poniesionych kosztów karnetu. Może żądać zwrotu pieniędzy za pozostały (niewykorzystany) czas. Dodatkowo, Anna nie musi wskazywać żadnych powodów, dlaczego rezygnuje z karnetu.

Przykład 3. (zwrot pieniędzy po upływie terminu karnetu)

Jarek wykupił karnet na 6 miesięcy. Nie był na siłowni ani razu w trakcie trwania karnetu. Po jakimś czasie (już po upływie karnetu) przypomniał sobie, że miał wykupiony karnet i zażądał zwrotu pieniędzy, ponieważ nie skorzystał z siłowni ani razu. Twierdził, że nie zajmował miejsca na siłowni, nie zużył sprzętów, a więc siłownia powinna oddać mu pieniądze.

Czy siłownia musi zwrócić pieniądze?

Właściciel siłowni nie ma obowiązku zwracać pieniędzy. Po wykupieniu karnetu Jarek miał możliwość ćwiczenia na siłowni w określonym czasie. Właśnie ta możliwość ćwiczenia i korzystania z siłowni jest treścią karnetu. Z pewnością, gdyby Jarek w trakcie trwania karnetu przyszedł na siłownię, mógłby swobodnie ćwiczyć. Zatem teoretycznie siłownia „trzymała” miejsce dla Jarka i za tą możliwość ćwiczenia w klubie fitness Jarek poniósł opłatę. To jego sprawa (i wina), że nie wykorzystał karnetu. Jeżeli zrezygnowałby z karnetu w trakcie jego trwania, wtedy zwrot by mu się należał.

Przykład 4. (karnet a kontuzja)

Jerzy wykupił karnet na pół roku i po 2 tygodniach doznał kontuzji. W takim wypadku bez dodatkowych kosztów może zrezygnować z karnetu i zażądać zwrotu pieniędzy za pozostały niewykorzystany czas karnetu. Siłownia powinna bez problemu zwrócić pieniądze.

Przykład 5. (karnet a zmiana miejsca zamieszkania)

Również w przypadku zmiany miejsca zamieszkania podczas trwania karnetu, siłownia powinna zwrócić pieniądze za niewykorzystany czas, który pozostał. Korzystający z siłowni nie ma bowiem możliwości korzystania z niej, ponieważ się przeprowadził.

Zwrot za niewykorzystany karnet, a praktyka klubów fitness

Przygotowując ten wpis przejrzałem strony kilkunastu siłowni. Na większości z nich znalazłem regulamin, w którym można było znaleźć postanowienia o tym, że niewykorzystany karnet przepada, a zwrot środków za niewykorzystany abonament na siłowni jest niemożliwy. Widać zatem, że klauzule niedozwolone w regulaminach siłowni są nadal bardzo powszechne, mimo, że już od kilku lat UOKiK jak i KC określa, jakie postanowienia są niedozwolone. Tym bardziej warto znać swoje prawa, ponieważ bardzo często możemy trafić na siłownię, która nie będzie chciała nam zwrócić pieniędzy za niewykorzystany karnet.

9 thoughts on “Zwrot pieniędzy za niewykorzystany karnet na siłowni

 1. A jezeli umowa przewiduje termin wypowiedzenia, to czy moge domagac sie zwrotu wynagrodzenia za okres wypowiedzenia, pomimo ze w tym okresie nie korzystalem z silowni?

  1. Dzień dobry Panie Marcinie,

   dziękuje za zadane pytanie. W takim przypadku za okres wypowiedzenia nie może Pan domagać się zwrotu wynagrodzenia. To, że nie będzie Pan korzystał z klubu w tym czasie nie zwalnia Pana z obowiązku zapłaty zgodnie umowy.

   Pozdrawiam,
   Kamil Wasilewski

 2. Dzień dobry, Panie Kamilu.
  W ramach promocji Black Friday wykupiłam w listopadzie 2018r. karnet na 1 miesiąc w siłowni CityFit, z którego korzystałam.
  W tym miesiącu zorientowałam się, że od grudnia ubiegłego roku siłownia pobierała co miesiąc opłatę za karnet siłowni i obecnie mam wystawione faktury na 400zł, chociaż nie przedłużałam umowy z siłownią. Pisałam w tej sprawie do BOK-u jednak w odpowiedzi otrzymałam, ze :
  „Nasze karnety działają na zasadzie subskrypcji i przedłużają się automatycznie z miesiąca na miesiąc do momentu rezygnacji z niego. Jeśli chciała Pani skorzystać z Naszej siłowni tylko i wyłącznie przez jeden miesiąc należało zrezygnować z niego przed końcem okresu rozliczeniowego. Akceptując regulamin zapoznała się Pani z możliwością rezygnacji z karnetu. Zgodnie z punktem 7) Utrata członkostwa następuje: c) w przypadku Umów zawartych na czas nieokreślony w wyniku dobrowolnej rezygnacji Członka Klubu złożonej on-line w Strefie Klienta na stronie http://www.cityfit.pl, ze skutkiem na koniec okresu, za który należna była opłata członkowska; Ponadto przy rejestracji wyraża Pani zgodę na cykliczne i automatyczne płatności. ”
  Jednak nigdzie w treści regulaminu nie znalazłam informacji o automatycznym przedłużaniu karnetu.
  Czy biorąc pod uwagę, że nie korzystam przez ten czas z siłowni mogę próbować starać się o zwrot?
  Pozdrawiam serdecznie
  Weronika

  1. Dzień dobry Pani Weroniko,

   dziękuję za zadane pytanie. Jeżeli w regulaminie nie ma mowy o automatycznym przedłużaniu karnetu i nie została Pani w żaden sposób o tym poinformowana podczas jego zakupu to moim zdaniem może Pani żądać zwrotu za niewykorzystany okres. BOK powinien dokładnie wskazać w odpowiedzi jakie zapis w regulaminie mówi przedłużaniu karnetu na kolejny miesiąc. Odpowiedź jest nieprecyzyjna i radzę napisać wiadomość do BOK-u aby dokładnie wskazali w regulaminie podstawę o automatycznym przedłużaniu okresu obowiązywania karnetu na kolejne miesiące.

   Pozdrawiam,
   Kamil Wasilewski

 3. CSzanowny Panie Mecenasie
  czy w sytuacji kiedy mój karnet basenowy ma doładownie na kwotę 200 zł. Jest bezterminowy, ale ja wyjeżdżam i nie będę juz korzystała z niego, czy basen ma prawo odmówić mi zwrotu. Według mnie odstępując od umowy mam prawo do odzyskania tejże kwoty. basen twierdzi, że nie i ze mogę sobie przekazać go innej osobie do wykorzystania, ale pieniędzy mi nie zwrócą wszak na str. internetowej jest zapis że środków z karnetu nie zwraca się. ponadto za karnet jednorazowo i bezzwrotnie poniosłam kwotę 30 zł.
  Będę wdzięczna za potwierdzenie mojego rozumowania, że to także klauzula niedozwolona. Z poważaniem
  Małgorzata Olszewska

  1. Dzień dobry,
   bardzo dziękuje za zadane pytanie. Moim zdaniem ma Pani rację i taki zapis stanowi klauzulę niedozwoloną. Basen ma obowiązek dokonań Pani opłaty za niewykorzystany karnet.

   Pozdrawiam serdecznie,
   Kamil Wasilewski

 4. Witam!
  Podpisałam umowę z siłownią na rok czasu. Nie bylam ani razu na silowni i nie zapłaciłam za żaden miesiąc. Czy ta umowa mnie obowiazuje czy muszę zaplacic za te zalegle miesiące?Czy trzeba ją wypowiedź lub czy nie weszła ona w życie?
  Z poważaniem Magda

  1. Dzień dobry,

   jeżeli podpisała Pani umowę to ona obowiązuje i weszła w życie. Oznacza to, że musi Pani zapłacić zaległe miesiące. Jeżeli upłynął już rok czasu to nie musi jej Pani rozwiązywać.

   Pozdrawiam,
   Kamil Wasilewski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *