30.10.2019

Formy opodatkowania klubu fitness

Większość właścicieli siłowni, których znam otworzyło swoje kluby fitness z pasji do sportu i chęci połączenia jej z robieniem biznesu. Na początku prowadzenia działalności gospodarczej, formy opodatkowania klubu fitness raczej nie zaprzątały im głowy. Z reguły wybierali opcję, która pozwalała „więcej zaoszczędzić” / „więcej zarobić”. Moje wieloletnie doświadczenie wskazuje jednak, że podatki są niezmiernie ważną kwestią przy prowadzeniu działalności gospodarczej. Warto poświęcić im trochę uwagi.

W tym artykule chciałbym zatem wskazać:

 • jakie są dostępne formy opodatkowania dochodów klubu fitness?
 • jakie wady i zalety ma każda z form opodatkowania klubu fitness?
 • co, oprócz wybrania formy opodatkowania klubu fitness, wpływa na sytuację finansową klubu fitness?

Zaczynajmy!

Dostępne formy opodatkowania dochodów klubu fitness

Otwierając działalność gospodarczą w Polsce z reguły mamy do wyboru 4 opcje rozliczania się:

 1. Karta podatkowa.
 2. Ryczałt.
 3. Podatek liniowy.
 4. Skala podatkowa.

Opcje nr 1 i 2 nie są dostępne dla klubów fitness. Skupimy się zatem na podatku liniowym i skali podatkowej.

Podatek liniowy – opodatkowanie klubu fitness

Opodatkowanie metodą liniową polega na zastosowaniu jednolitej stawki podatku dochodowego, która wynosi 19%. Bez względu na to, czy klub fitness sprzedaje karnety, przekąski, czy szkolenia – wszystkie dochody są opodatkowane 19% podatkiem.

Znaczącymi ograniczeniami przy tej metodzie jest brak możliwości:

 • skorzystania z ulg podatkowych,
 • rozliczenia się wspólnie z małżonkiem, czy
 • skorzystania z preferencyjnego rozliczania w związku z samotnym wychowaniem dzieci.

Zaliczki na podatek dochodowy w tym systemie muszą być uiszczane do 20. dnia kolejnego miesiąca. Mali podatnicy, czyli Ci, którzy nie przekraczają ok. 5 000 000 zł przychodu rocznie, mogą wpłacać zaliczki również kwartalnie (według swojego wyboru). Zaliczkę na podatek dochodowy wpłacamy dopiero wtedy, gdy jej wartość narastająco przekroczy 1000 zł w danym roku.

Skala podatkowa – opodatkowanie klubu fitness

Skala podatkowa, zwana również opodatkowaniem na zasadach ogólnych pozwala na uzyskanie 17%-owej stawki podatku dochodowego, jeżeli dochód nie przekracza w danym roku 85 528 zł. Po przekroczeniu tej kwoty, stawka podatku zwiększa się do 32%. W takiej sytuacji 32% płaci się od nadwyżki nad kwotą 85 528 zł.

Zaletą tej formy opodatkowania klubu fitness jest to, że:

 • kwota podatku może zostać obniżona o ulgi i odliczenia podatkowe,
 • odliczeniu podlegają również zapłacone składki na ubezpieczenie społeczne.

Zaliczki na podatek również są odprowadzane do 20. dnia kolejnego miesiąca lub kwartalnie (jeżeli jest się małym podatnikiem). Tu również zaliczkę na podatek dochodowy wpłacamy dopiero wtedy, gdy jej wartość łącznie przekroczy 1000 zł.

formy opodatkowania klubu fitness

Wybór formy prowadzenia działalności gospodarczej, a podatki

Wybierając najpopularniejszą formę prowadzenia klubu fitness w Polsce, czyli jednoosobową działalność gospodarczą, nie będziemy obciążeni żadnymi dodatkowymi podatkami.

„Ekstra” obciążenia podatkowe mogą jednak pojawić się w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. W sp. z o. o., która również jest popularną formą prowadzenia klubu fitness w Polsce, występuje tzw. podwójne opodatkowanie. Dochód wypracowany przez klub fitness jest w tej sytuacji pomniejszany o podatek dochodowy dwukrotnie. Spółka ma bowiem odrębną od jej wspólników osobowość prawną. Mamy tu do czynienia z podatkiem CIT, który, w zależności od konkretnej sytuacji może wynosić od 9% do 19%. Następnie dochód jest pomniejszany o podatek PIT (zgodnie ze stawkami wskazanymi wyżej).

Oczywiście istnieją prawne sposoby na uniknięcie podwójnego opodatkowania. Trzeba jednak pamiętać, że w sytuacji podstawowej, podatek trzeba płacić dwa razy. Uniknięcie tego jest możliwe tylko wtedy, gdy podejmiemy pewne czynności prawne.

Podatek CIT również należy opłacać dopiero od przekroczonego 1000 zł. Można od niego również dokonywać rozmaitych odliczeń.

Formy opodatkowania klubu fitness – czy trzeba wchodzić w VAT?

Przedsiębiorcy, którzy w danym roku nie przekroczyli obrotów na poziomie 200 000 zł, mają dowolność w przystąpieniu do podatku VAT. Najczęściej właściciele siłowni nie chcą wchodzić w VAT, bowiem nie jest im to potrzebne (w głównej mierze ich klientami są osoby fizyczne, które nie dokonują odliczenia VAT). W przypadku jednak, gdy obroty przekroczą 200 000 zł, albo gdy planujemy związać się franczyzą z dużym podmiotem w branży fitness zazwyczaj konieczne będzie „wejście w VAT”.

Jeżeli chodzi o branżę fitness, problemem może być określenie stawki podatku VAT. Na przestrzeni ostatnich lat pojawiały się rozbieżne interpretacje sądów i organów podatkowych w zakresie podatku VAT od usług fitness. Aktualnie uważa się, że karnety, czy wejściówki są opodatkowane stawką 8%. Takiej samej wysokości VAT dotyczy produktów żywnościowych sprzedawanych na siłowni. Natomiast indywidualne treningi pod nadzorem trenera są opodatkowane 23% podatkiem VAT. Podatek od towarów i usług można wpłacać miesięcznie lub kwartalnie.

Kasa fiskalna w klubie fitness

Pozostając w kwestiach okołopodatkowych, chciałbym wspomnieć jeszcze o kasie fiskalnej. Bez względu na wybraną formę opodatkowania klubu fitness, każda siłownia musi posiadać kasę fiskalną, jeżeli sprzedaż przekroczy 20 000 zł w skali roku. Poniżej tego limitu obowiązkowo trzeba prowadzić ewidencję, uwzględniając w niej każdą sprzedaż.